Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

25th Anniversary Conference 2017.

You – Me – and All the Others
We are always more than two – reflections on triangular relationships

September 15th and 16th 2017 in Copenhagen

Mainspeakers:

Margaret Rustin
Michael Rustin
Liselotte Grünbaum

Læs mere

DSPBU læsekreds i Odense.

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge, DSPBU starter en læsekreds i Odense. Læsekredsen henvender sig til psykologer og børnepsykiatere med interesse for psykoanalytisk / psykodynamisk psykoterapi med børn, unge og deres familier.
Formålet med læsekredsen er at skabe et forum, hvor vi læser og diskuterer psykodynamisk …

Læs mere