Et terapiforløb med en ung psykotisk pige set gennem tegninger.

DSPBU inviterer til fyraftensmøde

Med Karen Vibeke Mortensen: For nogle år siden havde jeg en ung psykotisk pige i et flerårigt psykodynamisk psykoterapiforløb. Sideløbende med samtalerne fremstillede hun gennem hele forløbet en lang række billeder, som er meget udtryksfulde, og som ofte langt bedre end ord beskrev hendes følelser og …

Læs mere

Læsekredsen i København foråret 2019

Læsekredsen i København fortsætter studiet af litteratur inden for emnet psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge.

Næste møde er  6. februar 2019 19-21, hvor vi  kaster os over endnu en klassisk tekst, denne er fra 1958:  “The Capacity to be alone” af Donald Winnicott.

Forårets andet møde er 25. april 2019.

Vi er 10 deltagere og mødes i …

Læs mere

Fyraftensmøder og informationsaftener

DSPBU arrangerer en række af fyraftensmøder og introduktionsaftner. De næste datoer er

29. januar 2019 – tema: Terapeutisk alliance i psykoterapi med børn og unge. Ved cand. psych Lise Winther, specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi – Mødet er overtegnet, der er desværre ikke flere pladser.7. februar 2019 – …

Læs mere

Generalforsamling 2019

DSPBUs næste generalforsamling afholdes 5. marts 2019 kl. 18-19.30 i Dansk Psykologforenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Dagsorden følger.

Læs mere

Specialiseringsmodul

DSPBU udbyder nyt Specialiseringsmodul

med gruppesupervision og undervisning i grundlagsteori, diagnostik, psykopatologi, psykoterapeutiske metoder og klinisk teori på psykodynamisk grundlag – Ansøgningsfrist 1. april 2019.

se nærmere her: Opstart af nyt Specialiseringsmodul august 2019

 
  

Læs mere

Psykoterapeut kompetenceudvikling – Spædbarnsobservation

DSPBU afholder informationsmøde vedr. Spædbarnsobservation d. 7. februar 2019 kl 18-19.30 i DP, Stockholmsgade 27, København. 
Her vil Annette Anbert og Marianne Skydsbjerg fortælle om spædbarnsobservation som metode og som psykoterapeut kompetenceudvikling.  Der vises klip fra et BBC progam om Tavistocks spædbarnsobervation i London.  Der er …

Læs mere

Opstart af nyt Specialiseringsmodul august 2019

DSPBU udbyder

Specialiseringsmodul i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge.

Uddannelsen består i 90 timers teori og 60 timers gruppesupervision. Supervisionsgrupper med max 5 deltagere.

August 2019-marts 2021. Undervisningen foregår i København på hele seminardage fredage og lørdage. Dertil månedlig supervision på en …

Læs mere

Den Flyvende Hest nr. 2

Brug af børnetegning i undersøgelse og behandling af børn.

Gennem billeder kan børn og unge ofte fortælle langt mere direkte om deres følelser og fantasier, end de kan med ord. Ved hjælp af en række spændende billedforløb vil vi se eksempler på det og tale om, hvordan tegning i undersøgelse og behandling af børn og unge kan hjælpe os til at …

Læs mere

Læsekredsen i København efteråret 2018

Læsekredsen i København fortsætter studiet af litteratur inden for emnet psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge.

Næste møde er 11. oktober 2018 kl 19-21, hvor vi vil læse om barnlig seksualitet og psykoseksualitet. Vi læser “Infantile Sexuality and Freud’s Legacy” af Paola Marion, International Journal Psychoanalysis, 2016, 97, s. 641-664. Som …

Læs mere

Operationaliseret Psykodynamisk Diagnosticering: OPD-CA 2 – kursus i Stockholm

Kursus i OPD-CA i Stockholm er åbent for danske deltagere. Der er planer om et kortere introduktionskursus i København inden for det næste år. Nyt følger!

NY KURS FÖR PSYKOTERAPEUTER, PSYKIATER OCH PSYKOLOGER!

 Systematisk diagnos och behandling på psykodynamisk grund:

 Operationaliserad Psykodynamisk Diagnostik för barn och …

Læs mere