Good Will Hunting – styringsstrategiske modsætninger og ledelsesmæssige udfordringer i arbejdet med børnesager.

DSPBU inviterer til fyraftensmøde

 

Marie-Louise Bjørn, cand.scient.pol. og Master i Organisationspsykologi RUC, ErhvervsPhD studerende, præsenterer foreløbige resultater fra sit ErhvervsPhD projekt.


Projektet handler kort fortalt om, hvordan styringsmæssigt krydspres, ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser håndteres i forvaltningen af børnesager i forbindelse med tidlig forebyggelse og indsats. Hvordan skaber man som leder/beslutningstager mening og retning i og målrettede løsninger på det hele? Hvad der sker af ”oversættelsesarbejde” på de forskellige niveauer, og hvilke rationaler, hensyn og motiver de pågældende beslutningstagere lægger til grund for de trufne beslutninger?

Tid: Tirsdag den 29. maj 2018 fra kl. 19.00 til 21.00.

Arrangementet er gratis. Der serveres kaffe/the og kage

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Tilmelding senest den 18. maj til dspbudanmark@gmail.com.