Introduktionsaften til Spædbarnsobservation

DSPBU afholder introduktionsaften til Spædbarnsobservation onsdag d. 7. marts 2018 kl 18-19.30.

Her vil Annette Anbert og Marianne Skydsbjerg fortælle om spædbarnsobservation som metode og som psykoterapeut kompetenceudvikling.  Der vises også klip fra et BBC progam om Tavistocks spædbarnsobervation i London.  Der er informationer om forløbet og tid til at besvare spørgsmål.

Efter introduktionen udleveres en bindende tilmeldingsblanket til dem, der er interesseret i at deltage i Spædbarnsobservation.

Planen er at starte et hold op inden sommerferien 2018 i København og evt. på Fyn eller med mulighed for delvis deltagelse via Skype. Annette Anbert er underviser i København.

Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Alle er velkomne til at deltage på introduktionsaftenen, det er gratis, så tag gerne en kollega med!