Introduktionsaften til Spædbarnsobservation

DSPBU afholder introduktionsaften til Spædbarnsobservation i begyndelsen af 2019. Dato følger snarest.

Her vil Annette Anbert og Marianne Skydsbjerg fortælle om spædbarnsobservation som metode og som psykoterapeut kompetenceudvikling.  Der vises også klip fra et BBC progam om Tavistocks spædbarnsobervation i London.  Der er informationer om forløbet og tid til at besvare spørgsmål.

Efter introduktionen udleveres en bindende tilmeldingsblanket til dem, der er interesseret i at deltage i Spædbarnsobservation.

Planen er at starte et hold op inden sommerferien 2018 i København og evt. på Fyn eller med mulighed for delvis deltagelse via Skype. Annette Anbert er underviser i København.

Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Alle er velkomne til at deltage på introduktionsaftenen, det er gratis, så tag gerne en kollega med!