Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

Supervisionsgrupper for yngre psykologer

Som nyuddannet psykolog på området børn, unge og familier kastes man ofte ud i svære opgaver helt fra starten af. Det forventes, at man kan udfylde en position som psykolog i en ofte kompliceret organisation, som kræver stort overblik og koordinering mellem mange forskellige professionelle. Og ofte er det svært at finde nogen at støtte sig til i det daglige, måske fordi man er den eneste psykolog på arbejdspladsen.

 

I en supervisionsgruppe med andre yngre psykologer inden for området børn, unge og familier kan man få hjælp til at tænke og finde handlemuligheder i faglig sparring med erfarne supervisorer, samtidig med at gruppen giver mulighed for at lære af hinandens erfaringer og støtte op om udviklingen af den psykologfaglige identitet. Vi tilstræber at skabe et rum for refleksion præget af åbenhed og tillid, hvor der er plads til at lære af de svære og skæve forløb, som vi alle kommer ud i. Arbejdsformen er individuel supervision i gruppe, hvor deltagerne på skift medbringer sager til supervision.

 

DSPBU udbyder grupper på Fyn og i København

1 gruppe på Fyn ved psykolog Gitte Nothlev med opstart i maj 2018 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist er 1. april 2018.

1 gruppe i København ved psykolog Charlotte Andersen, fredage kl. 9-12 med opstart i september 2018. Ansøgningsfrist er 1. august 2018.

Grupperne består af max 5 deltagere og mødes 60 timer i alt fordelt over et år med 20 x 3 timer, svarende til kravet for at opnå autorisation.

Pris: 18.000 kr. inkl. moms. Kan betales i 1 eller 2 rater.

Tilmelding og evt. spørgsmål sendes til DSPBUdanmark@gmail.com.

 

Gitte Nothlev er cand.psych., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi med børn og unge, privatpraktiserende psykolog og formand i DSPBU. Hun har erfaring med supervision og undervisning af psykologer og miljøterapeuter, der arbejder med børn og unge med relationsforstyrrelser og alvorlige psykiske vanskeligheder. Hun har desuden erfaring med terapi med børn og unge, forældrearbejde og psykologiske undersøgelser. Supervisionen foregår i klinikken Vindebyørevej 38, Tåsinge, 5700 Svendborg.

 

Charlotte Andersen er privatpraktiserende psykolog, uddannet cand. psych fra Københavns Universitet i 1996, autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi, uddannet i Psykoanalytisk Psykoterapi med børn og unge. Har arbejdet med børn, unge og familier i en kommunal forvaltning, en privat familieplejeforening, på et behandlingshjem og i privat praksis, hvor opgaverne især drejer sig om psykologisk undersøgelse og behandling af børn og familier og supervision af andre professionelle på området. Supervisionen foregår i klinikken i Psykologcentret Israels Plads, Rømersgade 11, 1362 København K.