Reverie og “Positive Capability” i psykoanalytisk orienteret arbejde med børn og unge – Internationalt Seminar

Dato: Lørdag d. 4. marts 2023 kl. 9-16.30.

DSPBU afholder internationalt seminar med Eystein Victor Våpenstad.

Eystein Victor Våpenstad er praktiserende barne- og ungdomspsykoanalytiker fra Norge, Dr. phil og førsteamanuensis på Universitetet i Innlandet, Lillehammer. Han vil denne dag præsentere 3 oplæg:

  1. Om reverie i Psykoanalytisk orientert terapi med barn og ungdom.
  2. «Positive Capability» og arbeid med krevende barnepasienter
  3. Om psykoanalytisk arbeid med de minste barna (foreldre-spedbarnterapi).

Oplæggene vil være kliniknære og indeholde eksempler fra Eysteins praksis. Dagen vil lægge op til fælles drøftelse og desuden indeholde en live supervision.

Eystein har bl.a. skrevet følgende inspirerende artikler:

  • “Attack and Defence: From “Attacks on Linking” to “Positive Capability” in a child psychoanalysis”, Psychoanalytic Psychology 2017 vol. 34.
  • «Den riktige temperaturen – Psykoanalytisk terapi med barn med tidlige og kumulative relasjonsskader», Matrix, 2020. (open access) http://matrixtidsskrift.no/
  • «Ett nytt møte og all den smerte det innebærer. Om brukermedvirkning hos spe- og småbarn», Mellanrummet, Nordisk Tidsskrift for barn og ungdomspsykoterapi, 2020.
  • “Pre-verbal Children’s Participation in a New Key. How Intersubjectivity can Contribute to the Understanding and Implementation of Child Rights in Early Childhood”, Frontiers in Psychology, 2021. (open access) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.668015/full

Læs mere om Eysteins forskning her:

https://www.researchgate.net/profile/Eystein-Vapenstad

Målgruppe: Kurset henvender sig til psykologer og børne- og ungdomspsykiatere. Der er få pladser til studerende. Sproget vil være norsk og dansk.

Sted: Dansk Psykologforenings lokaler. Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: Medlemmer af DSPBU: 700 kr. Ikke-medlemmer 900 kr. Nedsat pris til studerende: 300 kr. Inkl. frokost og te/kaffe/kage.

Tilmelding: Ved betaling til bank: reg.nr: 0400 og kontonummer: 4022021082. Mærk betalingen Int. seminar 2023 og send yderligere en mail til dspbu@dp-decentral.dk om din tilmelding. Tilmeldingsfrist: 15. februar 2023 

Livesupervision: Interesserede i at bringe en sag op til dagens live-supervision kan henvende sig på mail til Charlotte Andersen på mailadressen: psykolog.charlotte.andersen@gmail.com