Internationalt seminar med Bernard Roberts

Den 30. oktober 2021 afholder DSPBU et internationalt seminar med Bernard Roberts. 

Bernard Roberts er psykoanalytiker fra det britiske psykoanalytiske selskab og leder af den psykoanalytiske børne- og ungeklinik i London.Han vil præsentere sit årelange psykoanalytiske arbejde med to klienter, hhv. en 6-årig pige (med misbrugsbaggrund) og en 17-årig dreng (med en oral deformitet). 

Dagen vil desuden lægge op til fælles drøftelse og mulighed for live supervision.