Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

Undervisningsplan 2019-2021

Teoretiske emner:

Emne 1: 21 timer

500 sider

Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber.

Hovedundervisere: Charlotte Andersen og Heidi Rose

Emne 2: 22,5 timer

550 sider

Psykopatologi og differentialdiagnostik/behandling

Hovedundervisere: Francoise Gautré-Delay og Susie Andersen

 

Emne 3: 21 timer

500 sider

Børneterapeutisk metode, forskning og formidling

Hovedunderviser: Liselotte Grünbaum

Emne 4: 7,5 timer

Adolescensudvikling, diagnostik og psykoterapi

Hovedunderviser: Helen Møldrup Jensen

Emne 5: 7,5 timer

Familieudvikling og forældrearbejde

Hovedundervisere: Heidi Rose og Francoise Gautré-Delay

 Emne 6: 4,5 timer

Arbejde over kulturelle grænser

Hovedunderviser: Liselotte Grünbaum

Undervisningsplan:

Dag 1: Fredag d. 23. august 2019:

Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber.

Introduktion. (3 timer)

Freud og Klein – Udviklingsteori. (3 timer)

Undervisere: Charlotte Andersen og Heidi Rose

Dag 2: Lørdag d. 24. august 2019:

Børneterapeutisk metode, forskning og formidling

Forudsætninger og rammer (4,5 timer)

Underviser: Liselotte Grünbaum

Gruppesupervision: 2,5 timer

Ved Heidi Rose

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Heidi Rose

 

Dag 3: Lørdag d. 28. september 2019

Børneterapeutisk metode, forskning og formidling

Den terapeutiske relation. (4,5 timer)

Ved Liselotte Grünbaum

Gruppesupervision: 2,5 timer

Ved Heidi Rose

 

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Heidi Rose

 

Dag 4: Fredag d. 25. oktober 2019

Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber 

Overføring. (3 timer)

Klein og Winnicott – udviklingsteori. (3 timer)

Ved: Charlotte Andersen og Heidi Rose

Dag 5: Lørdag d. 26. oktober 2019

Psykopatologi og differentialdiagnostik

Psykoser. (4,5 timer)

Ved Francoise Gautré-Delay og Susie Andersen

Gruppesupervision: 2,5 timer

Ved Heidi Rose

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Heidi Rose

Dag 6: Lørdag d. 23. november 2019:

Adolescensudvikling, diagnostik/psykoterapi

Pubertet og adolescensudvikling.

Udviklingsmæssigt sammenbrud i adolescensen. (4,5 timer)

Ved Helen Møldrup Jensen

Gruppesupervision: (2,5 timer)

Ved Heidi Rose

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Heidi Rose

 

Dag 7: Lørdag d. 11. januar 2020:

Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber 

Tilknytningsteori.

Anna Freud. (2,25 timer)

Modoverføring. (2,25 timer)

Ved Heidi Rose og Charlotte Andersen

Gruppesupervision: 2,5 timer

Ved Heidi Rose

 

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Heidi Rose

Dag 8: Lørdag d. 22. februar 2020:

Psykopatologi og differentialdiagnostik

ADHD og autisme (4,5 timer)

Ved Susie Andersen og Francoise Gautré-Delay

Gruppesupervision: 2,5 timer

Ved Heidi Rose

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Heidi Rose

Dag 9: Lørdag d. 28. marts 2020

Internationalt heldagsseminar

ved Charlotte Björklind, Stockholm

Foreløbig titel: Køn og psykoanalyse

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Liselotte Grünbaum

Dag 10: Fredag d. 17. april 2020:

Børneterapeutisk metode, forskning og formidling

Oplevelsen af tid i et objektrelationsorienteret perspektiv. (6 timer)

Ved Liselotte Grünbaum

Dag 11: Lørdag d. 16. maj 2020:

Familieudvikling og forældrearbejde (4,5 timer)

Ved Heidi Rose og Francoise Gautrè-Delay

Gruppesupervision: (2,5 timer)

Ved Liselotte Grünbaum

Dag 12: Lørdag d. 22. august 2020

Psykopatologi og differentialdiagnostik

Spiseforstyrrelser og funtionelle lidelser (4,5 timer)

Ved Francoise Gautré-Delay og Susie Andersen

Gruppesupervision: 2,5 timer

Ved Liselotte Grünbaum

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Liselotte Grünbaum

Dag 13: lørdag d. 19. september 2020

Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber 

Projektiv identifikation. (1,5 timer)

Klein og Bion – Psykoanalytiske grundbegreber. (3 timer)

Ved Marianne Skydsbjerg og Heidi Rose

Gruppesupervision: 1,25 timer

Ved Liselotte Grünbaum

 

Dag 14: Lørdag d. 24. oktober 2020:

Psykopatologi og differentialdiagnostik

Depression og angst (4,5 timer)

Francoise Gautré-Delay og Susie Andersen

Gruppesupervision: 1,25 timer

Ved Liselotte Grünbaum

 

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Liselotte Grünbaum

Dag 15: Lørdag d. 21. november 2020

Arbejde over kulturelle grænser

Kultursensitiv vurdering og intervention.

Psykoanalytisk teori og metode i et kulturelt perspektiv

Arbejde med børn-unge på flugt fra krig, organiseret vold, terrorisme & regeringstortur. (4,5 timer)

Ved Liselotte Grünbaum

Gruppesupervision: 2,5 timer

Ved Liselotte Grünbaum

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Liselotte Grünbaum

Dag 16: fredag d. 29. januar 2021

Børneterapeutisk metode, forskning og formidling

Psykoterapi ved tidligt omsorgssvigt og kompleks traumatisering. Områdets forskningsmæssige status. (6 timer)

Ved Liselotte Grünbaum

Gruppesupervision 2,5 timer

Ved Liselotte Grünbaum

Dag 17: lørdag d. 30. januar 2021

Psykopatologi og differentialdiagnostik

Personlighedsforstyrrelser. (4,5 timer)

Ved Francoise Gautré-Delay og Susie Andersen

Gruppesupervision 2,5 timer

Ved Liselotte Grünbaum

Aftensupervision: 2,5 timer

ved Liselotte Grünbaum

Dag 18: lørdag d. 6. marts 2021

Adolescensudvikling, diagnostik/psykoterapi.

Psykoterapi med unge. (3 timer)

Ved Marianne Skydsbjerg

Familieudvikling og forældrearbejde (3 timer)

Ved Heidi Rose og Francoise Gautrè-Delay

Gruppesupervision: 1,25 timer

ved Liselotte Grünbaum