Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

Supervisionsgrupper for yngre psykologer

Som nyuddannet psykolog på området børn, unge og familier kastes man ofte ud i svære opgaver helt fra starten af. Det forventes, at man kan udfylde en position som psykolog i en ofte kompliceret organisation, som kræver stort overblik og koordinering mellem mange forskellige professionelle. Og ofte er det svært at finde nogen at støtte sig til i det daglige, måske fordi man er den eneste psykolog på arbejdspladsen.

I en supervisionsgruppe med andre yngre psykologer inden for området børn, unge og familier kan man få hjælp til at tænke og finde handlemuligheder i faglig sparring med erfarne supervisorer, samtidig med at gruppen giver mulighed for at lære af hinandens erfaringer og støtte op om udviklingen af den psykologfaglige identitet. Vi tilstræber at skabe et rum for refleksion præget af åbenhed og tillid, hvor der er plads til at lære af de svære og skæve forløb, som vi alle kommer ud i. Arbejdsformen er individuel supervision i gruppe, hvor deltagerne på skift medbringer sager til supervision.

DSPBU udbyder løbende grupper i København

Tilmelding og evt. spørgsmål sendes til DSPBUdanmark@gmail.com.