Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

Styrelsen

DSPBU Styrelsen 2020

Formand, koordinator for Specialiseringsmodul

Anette Grønbech
+45 41 13 99 50
psykolog@anettegronbech.dk

Kasserer og næstformand

Rina Mai Mikkelsen

+45 42152373

Rina.mai.mikkelsen@gmail.com

Medlemmer i øvrigt:

Gitte Jönsson

info@gittejoensson.dk

Mette Bremer

mette-bremer@hotmail.com

Charlotte Andersen

+45 53 62 93 65

psykolog.charlotte.andersen@gmail.com