Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

Uddannelser

DSPBU

Medlem af European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Tilbyder:

Spædbarnsobservation

Specialiseringsmodul

Psykoanalytisk børn og unge terapeut

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU) startede uddannelsen i september 1997.

Dele af uddannelserne er godkendt af Dansk Psykologforening som en del af den psykoterapeutiske specialistuddannelse og den børnepsykologiske specialistuddannelse samt af Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab som hovedfag i uddannelsen i psykoterapi.

Uddannelserne er i overensstemmelse med gældende retningslinier i EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy).

Uddannelserne kan søges af psykologer med autorisation og læger med igangværende speciallægeuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri (Grunduddannelse i psykoterapi skal være afsluttet).