Orientering om EFPP til Generalforsamling i DSPBU 2023.

Årets gang i EFPP har indeholdt 4 møder. Der har undervejs været et formandsskifte, nu er det Piret Visnapuu-Bernardt (Estland), ikke længere Maria Teresa fra Schweiz. Desuden blev afholdt et vellykket årsmøde for delegerede i Berlin i marts, der var et fint fremmøde fra børne- og ungesektionen og de danske delegerede deltog på skærm. Det næste …

Læs mere

Orientering vedr FPAP , generalforsamling 2023

Stor tilfredshed med velbesøgt Fælleskonferencen i 2022 med det overordnede tema: ”SKAM”. Der var 35 tilmeldte til de spændende oplæg ved psykolog Lars J. Sørensen og jungiansk analytiker Henriette Heide-Jørgensen, og der var inspirerende workshops. Derudover var der som vanlig fælles refleksion i Drømmematrix og Storgruppe.Derudover …

Læs mere

Formandsberetning 2022-2023

Beretning om selskabets virksomhed.Denne beretning vedrører selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling 28. september 2022.Der er aktuelt 64 medlemmer i DSPBU, fordelt på 60 medlemmer og 4 associerede medlemmer. Sidste år var medlemstallet 54. Det er glædeligt, at der således igen, som sidste år, har været en stigning i …

Læs mere

Kassererens beretning for 2022.

DSPBU GENERALFORSAMLING D. 27.9.23Årsresultat:Indestående i bank pr. 18.9.23: 578.111,- Det er ikke reelt indestående, idet der ikke længere trækkes udgifter fra kontoen, men der vedbliver at tilgå indbetalinger. Planen fra DP er, at selskabers konti afvikles, og vi i stedet får en oversigt over ind-og udbetalinger.Tilskud: af augustrapport fra DP …

Læs mere

Referat af generalforsamling 2023

Dagsorden

Valg af dirigent og referent

Fastsættelse af forretningsorden

Beretning om selskabets virksomhed (formandens beretning)

Aflæggelse af regnskab (kassererens beretning)

Fastlæggelse af driftsbudget. Fastlæggelse af kontingent.

Beretning vedrørende EFPP ved Liselotte Grünbaum

Beretning vedrørende FPAP ved Inge …

Læs mere

Generalforsamling og medlemsmøde 2023

Onsdag d.27.9.22 afholdes Generalforsamling i DSPBU med efterfølgende medlemsmøde  

i Psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27, København Ø.  

Punkter til dagsordenen kan indsendes senest 27.8.  

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

Aftenens program 

kl 18-19 …

Læs mere

Generalforsamling og medlemsmøde 2022

Onsdag d.28.9.22 afholdes Generalforsamling i DSPBU med efterfølgende medlemsmøde  

i Psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27, København Ø.  

Punkter til dagsordenen kan indsendes senest 28.8.  

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

Aftenens program 

kl 17-18 …

Læs mere

Generalforsamling og medlemsmøde 2021

DSPBU afholder Generalforsamling

d. 30. september 2021 kl 18-19

i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27.

Punkter til dagsorden er velkomne, på nedenstående mail, senest 30. august. Endelig dagsorden vil blive sendt til medlemmerne senest3 uger inden GF.

Generalforsamlingen vil være efterfulgt af en spisepause og kl 19.30-21 er …

Læs mere

Generalforsamling 2019

DSPBUs næste generalforsamling afholdes 5. marts 2019 kl. 18-19.30 i Dansk Psykologforenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Dagsorden følger.

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 15. marts kl. 18-19

blev afholdt i Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7.

Efter generalforsamlingen fik Karin Bagge overrakt diplom for sin færdiggjorte uddannelse.

Herefter afholdtes medlemsmøde kl 19.30-21, hvor Karin Bagge holdt oplæg med titlen: “Det tidlige ødipuskompleks i psykoanalytisk børneterapi”

Yderligere …

Læs mere