Forskningskonference i børne- og ungdomspsykiatri fredag den 12 april 2024

Den årlige forskningskonference i børne- og ungdomspsykiatri næste år vil blive afholdt fredag den 12 april 2024 på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Nærmere program følger – tilmelding kan allerede ske via link:

https://danske.events/forskningsseminar

Læs mere

Orientering om EFPP til Generalforsamling i DSPBU 2023.

Årets gang i EFPP har indeholdt 4 møder. Der har undervejs været et formandsskifte, nu er det Piret Visnapuu-Bernardt (Estland), ikke længere Maria Teresa fra Schweiz. Desuden blev afholdt et vellykket årsmøde for delegerede i Berlin i marts, der var et fint fremmøde fra børne- og ungesektionen og de danske delegerede deltog på skærm. Det næste …

Læs mere

Orientering vedr FPAP , generalforsamling 2023

Stor tilfredshed med velbesøgt Fælleskonferencen i 2022 med det overordnede tema: ”SKAM”. Der var 35 tilmeldte til de spændende oplæg ved psykolog Lars J. Sørensen og jungiansk analytiker Henriette Heide-Jørgensen, og der var inspirerende workshops. Derudover var der som vanlig fælles refleksion i Drømmematrix og Storgruppe.Derudover …

Læs mere

Formandsberetning 2022-2023

Beretning om selskabets virksomhed.Denne beretning vedrører selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling 28. september 2022.Der er aktuelt 64 medlemmer i DSPBU, fordelt på 60 medlemmer og 4 associerede medlemmer. Sidste år var medlemstallet 54. Det er glædeligt, at der således igen, som sidste år, har været en stigning i …

Læs mere

Kassererens beretning for 2022.

DSPBU GENERALFORSAMLING D. 27.9.23Årsresultat:Indestående i bank pr. 18.9.23: 578.111,- Det er ikke reelt indestående, idet der ikke længere trækkes udgifter fra kontoen, men der vedbliver at tilgå indbetalinger. Planen fra DP er, at selskabers konti afvikles, og vi i stedet får en oversigt over ind-og udbetalinger.Tilskud: af augustrapport fra DP …

Læs mere

Referat af generalforsamling 2023

Dagsorden

Valg af dirigent og referent

Fastsættelse af forretningsorden

Beretning om selskabets virksomhed (formandens beretning)

Aflæggelse af regnskab (kassererens beretning)

Fastlæggelse af driftsbudget. Fastlæggelse af kontingent.

Beretning vedrørende EFPP ved Liselotte Grünbaum

Beretning vedrørende FPAP ved Inge …

Læs mere

Fyraftensmøde om Dynamisk relationsarbejde: Medmenneskelig, sammenhængende og effektiv behandling af mennesker med psykiske lidelser.

Christina Schacht-Magnussen, Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapiholder oplæg med hovedpointer fra den nye bog: Relationsbogen.d. 7 december kl 19-21.30, i psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27,København Ø

På Fyraftensmødet holder Christina Schacht-Magnussen oplæg og der vil være lejlighed til atdrøfte hovedpointer fra …

Læs mere

Onlinekonference om Francoise Dolto – 14. oktober 2023

F66 Francoise Dolto & The Other French School A UCL Psychoanalysis Unit Online Half-Day Conference | UCL Online Store

The French newspaper Le Monde announced the death of Françoise Dolto in August 1988 with an article that began: “She was France’s favourite granny, the only psychoanalyst whose language was accessible to everyone, the …

Læs mere

Generalforsamling og medlemsmøde 2023

Onsdag d.27.9.22 afholdes Generalforsamling i DSPBU med efterfølgende medlemsmøde  

i Psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27, København Ø.  

Punkter til dagsordenen kan indsendes senest 27.8.  

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

Aftenens program 

kl 18-19 …

Læs mere

Fælleskonference 2023

15. FÆLLESKONFERENCE

17.-18. november 2023 på Knudshoved Kursuscenter

Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Relation og refleksion

Køn – Kønnere – Kønnet

Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykodynamisk tænkning. Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår …

Læs mere