Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

Uddannelsesgruppen

Uddannelsesgruppen i 2022-23

Ansvaret for uddannelserne i DSPBU varetages af selskabets Styrelse.