Spædbarnsobservation

Spædbarnsobservation tager sigte på psykoterapeutisk kompetenceudvikling. Desuden får man viden om spædbørns generelle udvikling og erfaringer med observation, som er et basalt redskab i klinisk og terapeutisk arbejde.

Spædbarnsobservation er tidligere godkendt – og vil igen søges godkendt – i Dansk Psykologforening, Specialistuddannelse i Psykoterapi og Børnepsykologi med op til 78 timers supervision eller personligt udviklingsarbejde og kan også søges godkendt til psykologers autorisation som 40 timers gruppesupervision.