Specialiseringsmodul

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU) har siden 1997 udbudt psykodynamisk specialist terapeutuddannelse i psykoterapi rettet mod børn og unge.

I løbet af Specialiseringsmodulet vil bl.a. følgende begreber blive foldet ud:

 • Den terapeutiske alliance
 • Pauser og afslutning
 • Containment
 • Holding
 • Projektiv identifikation
 • Paranoid skizoid og depressiv position
 • Det potentielle rum
 • Forsvarsmekanismer
 • Internalisering
 • Tilknytning
 • Mentalisering
 • Overføring-modoverføring
 • Ubevidst fantasi
 • Symbolisering
 • Ødipal konflikt

Ansøgning

Nyt hold starter op i september 2022.

Pris 43.000 kr for hele forløbet.

Ved ønske om optagelse på holdet, skriv en mail til dspbu@dp-decentral.dk så kontakter vi dig for en gensidigt afklarende samtale.

Endelig og bindende tilmelding sker ved betaling af kursusafgiften på 43000 kr. til

Kontonummer: 0400 4022021082

Tilmeldingsfrist 1. april 2022.

Fra januar 2022 vil en detaljeret plan for undervisningsforløbet være tilgængelig på www.dspbu.dk

Spørgsmål kan rettes til ovenstående mail eller til Anette Grønbech, formand for Styrelsen for dspbu på tlf 41139950