Specialiseringsmodul

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU) har siden 1997 udbudt psykodynamisk specialist terapeutuddannelse i psykoterapi rettet mod børn og unge.

I løbet af Specialiseringsmodulet vil bl.a. følgende begreber blive foldet ud:

 • Den terapeutiske alliance
 • Pauser og afslutning
 • Containment
 • Holding
 • Projektiv identifikation
 • Paranoid skizoid og depressiv position
 • Det potentielle rum
 • Forsvarsmekanismer
 • Internalisering
 • Tilknytning
 • Mentalisering
 • Overføring-modoverføring
 • Ubevidst fantasi
 • Symbolisering
 • Ødipal konflikt

Ansøgning

Vi arbejder på at starte et nyt hold op tidligst i 2022.

Optagelse på Specialiseringsmodulet finder sted efter samtale med 2 af uddannelsesudvalgets medlemmer.

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Skriv til koordinator Anette Grønbech

Mail: psykolog@anettegronbech.dk