Specialiseringsmodul

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU) har siden 1997 udbudt psykodynamisk specialist terapeutuddannelse i psykoterapi rettet mod børn og unge.

I løbet af Specialiseringsmodulet vil bl.a. følgende begreber blive foldet ud:

 • Den terapeutiske alliance
 • Pauser og afslutning
 • Containment
 • Holding
 • Projektiv identifikation
 • Paranoid skizoid og depressiv position
 • Det potentielle rum
 • Forsvarsmekanismer
 • Internalisering
 • Tilknytning
 • Mentalisering
 • Overføring-modoverføring
 • Ubevidst fantasi
 • Symbolisering
 • Ødipal konflikt

Ansøgning

Nyt hold starter januar 2025 og slutter forår 2026.

Uddannelsen omfatter 25 hele kursusdage, lagt på sammenhængende torsdage og fredage, heraf 17 dage i Dansk Psykologforenings lokaler i København, 8 dage i andre centralt beliggende lokaler i København, grundet facaderenovering.

Pris: 49.000 kr for hele forløbet.

Ved ønske om optagelse på holdet, skriv en mail til dspbu@dp-decentral.dk, så kontakter Anette Grønbech dig for en gensidigt afklarende samtale.

Endelig og bindende tilmelding sker ved betaling af kursusafgiften til

Kontonummer: 0400 4022021082

Tilmeldingsfrist: 1. september 2024.

Spørgsmål kan rettes til ovenstående mail eller til Anette Grønbech, formand for Styrelsen for DSPBU på tlf 41139950.