Psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU) har siden 1997 udbudt psykodynamisk specialist terapeutuddannelse i psykoterapi rettet mod børn og unge.

Uddannelsen har en problemorienteret indlæringsstrategi som sit primære udgangspunkt. Dette giver dig mulighed for indlæring gennem personlig undersøgelse af din (egen) praksis. Uddannelsen til psykodynamisk børne- og unge terapeut sigter således mod at fremme dine muligheder for at udvikle og finde din egen personlige terapeut – arbejdsstil. Uddannelsen er opbygget på en sådan måde at du bliver trænet i at overføre teoretisk viden og klinisk observation til udvikling af konkrete terapeutiske kompetencer og løbende reflektere teoretisk over de erfaringer, du gør dig i praksis.
I løbet af uddannelsen vil følgende begreber blive foldet ud:

 • Den terapeutiske alliance
 • Pauser og afslutning
 • Containment
 • Holding
 • Projektiv identifikation
 • Paranoid skizoid og depressiv position
 • Det potentielle rum
 • Forsvarsmekanismer
 • Internalisering
 • Tilknytning
 • Mentalisering
 • Overføring-modoverføring
 • Ubevidst fantasi
 • Symbolisering
 • Ødipal konflikt

De terapeutiske uddannelser er opbygget i to forskellige kompetenceniveauer: Et Specialiseringsmodul og oven på dette modul: Den samlede uddannelse til Psykoanalytisk Børn og Unge Psykoterapeut. Du kan læse mere om indhold, opbygning og praktiske informationer her på hjemmesiden.


Ansøgning

Det er en forudsætning for optagelse på Det videregående modul til Psykoanalytisk Børn og Unge Terapeut, at kandidaten har gennemført Specialiseringsmodulet og Spædbarnsobservation. Forud for påbegyndelsen af uddannelsen afholdes en samtale med et medlem af Styrelsen

Ansøgningsskema rekvireres hos og sendes til:

DSPBUs Styrelse ved formand Anette Grønbech, mail: psykolog@anettegronbech.dk

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.