Spædbarnsobservation

Spædbarnsobservation tager sigte på psykoterapeutisk kompetenceudvikling. Desuden får man viden om spædbørns generelle udvikling og erfaringer med observation, som er et basalt redskab i klinisk og terapeutisk arbejde.

Spædbarnsobservation er tidligere godkendt – og vil igen søges godkendt – i Dansk Psykologforening, Specialistuddannelse i Psykoterapi og Børnepsykologi med 12 timers teori og op til 78 timers supervision eller personligt udviklingsarbejde og kan også søges godkendt til psykologers autorisation som 40 timers gruppesupervision.

Introduktionsaften til Spædbarnsobservation