Spædbarnsobservationens forløb

Spædbarnsobservation er et forløb med seminarer og undervisning med baggrund i deltagernes systematiske observation af et spædbarns udvikling i barnets naturlige omgivelser i samspil med dets familie, hvor observanden har mulighed for at iagttage og følge barnets skiftende emotionelle tilstande samt familiens og observandens egne reaktioner på dette. Deltagerne får desuden erfaringer med observation, som er et basalt redskab i klinisk og terapeutisk arbejde og viden om spædbørns emotionelle og relationelle udvikling.

Spædbarnsobservationen har en varighed af 20 måneder og indeholder:

  • To introduktions aftener, efterfulgt af en periode hvor hver deltager søger en familie (hvor barnet forventes født snarligt).
  • En ugentlig observation af en times varighed gennem hele barnets første leveår.
  • Gruppeseminar (4-5 deltagere) hver anden uge en fast ugedag, kl. 18.00 – 20.40. I alt 28 gange. Der er mulighed for at afholde nogle af seminarerne via Skype, hvis deltagerne bor langt væk fra undervisningsstedet.
  • Udarbejdelse af en skriftlig opgave. Opgaven skal være på maksimum 10 sider.
  • To kursusdage med fokus på teorier om spædbarnets emotionelle og relationelle udvikling, med oplæg og diskussion af litteratur.