Spædbarnsobservationens forløb

Spædbarnsobservation er et forløb med seminarer og undervisning med baggrund i deltagernes systematiske observation af et spædbarns udvikling i barnets naturlige omgivelser i samspil med dets familie, hvor observanden har mulighed for at iagttage og følge barnets skiftende emotionelle tilstande samt familiens og observandens egne reaktioner på dette. Deltagerne får desuden erfaringer med observation, som er et basalt redskab i klinisk og terapeutisk arbejde og viden om spædbørns emotionelle og relationelle udvikling.

Under kurset følger deltagerne hver sit barn i dets naturlige familiemæssige omgivelser fra fødslen og gennem hele dets første leveår, gennem ugentlige observationer.

Kurset består i en række supervisionsseminarer, hvor hver deltager i forløbet superviseres 13 gange 1,25 timer.

Kurset foregår således i en supervisionsgruppe. Der er løbende optag i gruppen.

Efter forløbet udarbejder hver deltager en klinisk opgave på maks. 10 sider, der forelægges i gruppen.

Der tilbydes individuel støtte til processen med at finde en observationsfamilie og til opgaveskrivning.