Formål og Baggrund

Siden 2002 har DSPBU løbende gennemført Spædbarnsobservation. Denne særlige observationsmetode er udviklet på Tavistock Clinic i England, baseret på og inspireret af Esther Bicks arbejde. I Danmark anvendes metoden desuden i uddannelsen af kandidater af psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge under DSPBU´s uddannelse. Internationalt anvendes Spædbarnsobservation som en del af træningen af kandidater i psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi med børn, voksne og grupper.

Litteratur om spædbarnsobservation

Erfaringer fra England

Formålet med Spædbarnsobservationen er:

  • At deltageren arbejder med at lære egne oplevelser, tanker og følelser at kende, hvilket kan overføres til det kliniske arbejde.
  • At deltageren får mulighed for at arbejde med bevidstgørelse af egne vekslende identificeringer med barnet, forældrene og sig selv som observatør.
  • At deltageren får erfaring med observation som et klinisk metodisk redskab.
  • At deltageren får et dybtgående kendskab til spædbørns emotionelle og relationelle udvikling.
  • At deltageren får kendskab til spædbørns udvikling i samspil med familien.
  • At deltageren får kendskab til teorier om spædbørns emotionelle og relationelle udvikling.