8. Fælleskonference

fpap-logo-med-tekst

8. FÆLLESKONFERENCE

Relation og Refleksion 20.-21. november 2015 på Liselund, Slagelse

Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykoterapi, hvor psykodynamisk tænkning præsenteres bredt af repræsentanter for medlemsforeningerne.

Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur, i musik og i bred terapeutisk praksis. Fælleskonferencen kan danne grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk tænkning kan etableres og udbredes i praksis (psykoterapeutiske uddannelser, psykiatrien, PPR, konsulentverden, privat praksis, socialområdet, almen praksis, teologi, musik). Læs videre om foredrag, workshops, storgruppe, social dreaming og film forevisning på www.fpap.dk.

Vi vil hermed invitere alle til at bidrage og deltage. Forslag til workshop, oplæg, ønsker om supervision eller andet er velkomne og sendes – gerne inden den 23. Juni til: Tove Mathiesen, tove.mathiesen@dadlnet.dk med kopi til Naja Bonnevie nb@fpap.dk

Fællesforeningen vil især gerne invitere færdige kandidater fra Uddannelserne i medlemsforeningerne til at præsentere deres afsluttende arbejder på Fælleskonferencen.

Tid: Fredag 20. november kl. 9.30 – lørdag 21. november kl.13.30

Pris: Konference med overnatning kr. 2400,-; Konference uden overnatning kr. 1900,- For studerende fra uddannelserne i Fællesforeningen Konference med overnatning kr. 1700,- Konference uden overnatning kr. 1500,-

Tilmelding: Inden 1.oktober 2015 pr. mail mærket ”Fælleskonference” til Naja Bonnevie (nb@fpap.dk). Angiv medlemsforening og gør opmærksom på, hvis der ikke ønskes overnatning. For studerende medsendes dokumentation fra uddannelsen.

Betaling senest d. 1. oktober til FPAP ́s konto i Nordea, reg.nr. 1436 kontonr.7554190434 med angivelse af navn og ”Fælleskonference”.

Hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og ønsker elektronisk faktura, anmodes herom i tilmeldingen med angivelse af arbejdspladsens navn, adresse, EAN- nummer og evt. reference.