”Arbete med föräldrar utifrån barnets perspektiv”

Inbjudan till medlemsträff den 17 maj kl 16:00 – mellan hägg och syrén – på
Sandgatan 6 i Lund. (Invitationen gælder også for medlemmer af DSPBU)

Efter arbetsveckan samlas vi till en barnterapeut-after-work; Kvällen ägnas åt arbete med små barnsbehov. Den inleds av Agneta Hanö och Christina Hardardottir Helgason, båda verksamma vid Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa i Lund. Agneta är barn- och ungdomspsykoterapeut och medlem i vår förening och Christina är familjeterapeut. Efter inledningen ges möjlighet till gemensam reflektion, frågor och samtal. Ett tillfälle att träffa kollegor och gemensamt lära oss mer om små barn.
Lästips inför träffen: ”Change in parent – infant psychotherapy” av Paul Barrows. De som anmäler sig kommer att få artikeln skickad till sig i e-posten.
Föreningen bjuder på lättare förtäring och dryck. Anmäl dig senast den 13 maj till föreningens epost
info@barnterapisodra.se

https://barnterapisodra.se/aktuellt.html