Generalforsamling og medlemsmøde 2016

DSPBU Generalforsamling 2016
med efterfølgende medlemsmøde

DSPBU indkalder til den årlige generalforsamling

onsdag den 2.3.2015 kl. 18.00 til 19 i

mødelokale 2 A, Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, København Ø.

Efter generalforsamlingen vil der være en pause med mulighed for at få lidt at spise.

Kl. 19.30 afholdes medlemsmøde, hvor børne- og unge psykiater Susi Andersen holder oplæg med titlen: “Fra psykose til et mere sammenhængende jeg. Et terapeutisk forløb med en ung psykotisk pige”. Arrangementet slutter kl. 21.

Yderligere information og dagsorden udsendes senere.

Anne Holländer, formand for DSPBU