Læsekredsen i København foråret 2017

Læsekredsen fortsætter og er åben for interesserede.

 

DSPBUs  læsekreds i Københavnsområdet fortsætter på 3. år – for psykologer og børnepsykiatere med interesse for psykoanalytisk/psykodynamisk terapi med børn, unge og deres familier.

Formålet med læsekredsen er at give mulighed for at få læst og diskuteret psykoanalytisk faglitteratur med kolleger. Planen er at mødes ca. hver anden måned. De næste gange er:

1.februar 2017

hvor vi læser:

Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen: ”Psykodynamisk Psykoterapi med børn og unge”, Hans Reitzels Forlag, 2016

  • Kapitel 12, bind 1: ”Psykoterapi ved kompleks traumatisering”
  • Kapitel 7, bind 2: ”Traumets dialektik mellem genoplevelse og undgåelse – set i et traumatiseret barns tegninger”, af Inge Margrethe Libstrup Sørensen
  • Kapitel 8, bind 2: ”Det posttraumatiske mareridt: kongevejen til ubevidst integration?”, af Liselotte Grünbaum.

 og:

  1. maj 2017

Hvor vi læser:

Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen: ”Psykodynamisk Psykoterapi med børn og unge”, Hans Reitzels Forlag, 2016

  • Kapitel 5: “Psykoterapi med autistiske børn”, af Lise Winther
  • En anden tekst om samme emne – information følger!

Mødested: Psykologcentret Israels Plads, Rømersgade 11, 1.sal,1362 Kbh. K.

Tid: Kl. 19-21.

Alle er velkomne til at deltage. Ønsker man at fortsætte i gruppen, kræver det medlemskab af DSPBU. Tilmelding snarest til DSPBU på mail dspbudanmark@gmail.com.

Der vil blive opkrævet 20 kr. pr. gang til lokaleleje, kaffe/the, frugt og kage.

Så snart vi har modtaget din tilmelding aftaler vi med dig, hvordan vi kan være dig behjælpelig med at finde den planlagte litteratur.

Vel mødt, Charlotte Andersen og Lise Winther på vegne af DSPBU’s bestyrelse.

Komplet litteraturliste