Uddannelsens indhold

1. Teoriundervisning

Undervisningen tilrettelægges i forelæsnings- og seminarform, heldagsseminarer med udenlandske gæstelærere, gruppearbejde samt holdrefleksion, i alt 72 timer.

Indhold i den teoretiske undervisning:

  • Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber (Emne 1) (8 timer)
  • Psykopatologi og differentialdiagnostik/behandling af børn med forskellige typer af forstyrrelser (Emne 2) (10 timer)
  • Børneterapeutisk metode, forskning og formidling (Emne 3) (12 timer)
  • Adolescensudvikling (Emne 4) (8 timer)
  • Familieudvikling og forældrearbejde (Emne 5) (10 timer)
  • Arbejde over kulturelle grænser (Emne 6) (6 timer)
  • Opgave vejledning og forskningsmetode (Emne 7) (18 timer)
  • Internationale heldagsseminarer (12 timer)
  • Holdrefleksion (3 timer)
  • Individuelle drøftelser (1 time)

Den obligatoriske litteratur omfatter ca. 2.000 sider.

2. Gruppesupervision

Gruppesupervisionen finder sted i grupper med 4-5 deltagere på de månedlige seminardage samt ved aftensupervision, evt. via Internettet. I alt 170 timer. Hver kandidat skal fremlægge materiale fra terapiforløb med børn og unge i mindst 25 timer. Endelig er der mulighed for at fremlægge andet materiale (assessments, o. lign.).

3. Evaluering og holdrefleksion

Der foregår regelmæssig evaluering i supervisionen. Desuden er der i alt 3 gange holdrefleksion sammen med medlemmer fra uddannelsesudvalget. Formålet er at give kandidaterne mulighed for at reflektere over uddannelsen og egen udvikling som psykoterapeut.

Uddannelsesudvalget har en individuel drøftelse med hver enkelt kandidat midt i forløbet. Formålet er dels at give kandidaterne mulighed for sammen med uddannelsesudvalget at danne sig et fortløbende overblik over, hvor langt de er nået i deres uddannelsesforløb og dels at give uddannelsesudvalget mulighed for at evaluere kandidaternes udvikling som psykoanalytisk psykoterapeut med børn og unge.

4. Skriftlig opgave

I forbindelse med Forskningsmodulet skrives en individuel opgave på 10-15 sider. Opgaven skal indeholde både teori og terapeutisk materiale. Opgaven udgør sammen med undervisningen i forskningsmetode et samlet Forskningsmodul. En vurdering af opgaven finder sted ved to personer, hvoraf en er teorilærer og mindst en er medlem af uddannelsesudvalget. Opgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt.

5. Personlig psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi

Personlig psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi senest samtidig med påbegyndelsen af Det Videregående Modul og forventes fuldført i løbet af uddannelsen til Psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut. Personlig psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi skal i alt omfatte min. 210 sessioner med en hyppighed af mindst 2 sessioner ugtl. i ca. 3 år. En tidligere gennemført psykoterapi/psykoanalyse kan evt. godkendes som en del af uddannelsen, men må i hvert enkelt tilfælde godkendes af uddannelsesudvalget.

Dokumentation for gennemført personlig psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi skal tilgå uddannelsesudvalget.

6. Den individuelle supervision

Den individuelle supervision omfatter mindst 70 sessioner individuel supervision, 1 gang ugentligt gennem 2 år. Til fremlæggelse i den individuelle supervision skal kandidaten forestå 1 psykoanalytisk terapeutisk forløb (2 gange ugentligt) over 2 år.

Dokumentation for modtaget supervision skal tilgå uddannelsesudvalget.

7. Certifikat

Den samlede uddannelse som Psykoanalytisk børn og unge terapeut er afsluttet, når alle uddannelseselementerne er gennemført og godkendt af uddannelsesudvalget. Kandidaterne vil derefter modtage et certifikat.