Uddannelsens indhold

Område 1, 3 og 4 udbydes som et samlet Videregående modul. Område 2, 5 og 6 skal kandidaten selv arrangere.

1. Teoriundervisning

Undervisningen tilrettelægges i forelæsnings- og seminarform, heldagsseminarer med udenlandske gæstelærere, gruppearbejde samt holdrefleksion, i alt 78 timer.

Indhold i den teoretiske undervisning:

  • Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber (Emne 1)
  • Psykopatologi og differentialdiagnostik/behandling af børn med forskellige typer af forstyrrelser (Emne 2)
  • Børneterapeutisk metode, forskning og formidling (Emne 3)
  • Adolescensudvikling (Emne 4)
  • Familieudvikling og forældrearbejde (Emne 5)
  • Arbejde over kulturelle grænser (Emne 6)
  • Opgave vejledning og forskningsmetode (Emne 7)
  • Internationale heldagsseminarer
  • Holdrefleksion
  • Individuelle drøftelser

Den obligatoriske litteratur omfatter ca. 2.000 sider.

2. Gruppesupervision

Gruppesupervisionen finder sted i grupper med 5-8 deltagere i alt 110 timer. Hver kandidat skal fremlægge materiale fra terapiforløb med børn og unge i mindst 25 timer. Endelig kan der fremlægges andet materiale (assessments, o. lign.).

En liste over forhåndsgodkendte supervisorer kan rekvireres ved at skrive på mail: dspbu@dp-decentral.dk.

3. Evaluering og holdrefleksion

Der vil være i alt 3 gange holdrefleksion sammen med medlemmer fra Styrelsen. Formålet er at give kandidaterne mulighed for at reflektere over uddannelsen og egen udvikling som psykoterapeut.

Styrelsen har en individuel drøftelse med hver enkelt kandidat midt i forløbet. Formålet er dels at give kandidaterne mulighed for sammen med uddannelsesudvalget at danne sig et fortløbende overblik over, hvor langt de er nået i deres uddannelsesforløb og dels at give Styrelsen mulighed for at evaluere kandidaternes udvikling som psykoanalytisk psykoterapeut med børn og unge.

4. Skriftlig opgave

I forbindelse med Forskningsmodulet udarbejdes en individuel opgave på 10-15 sider. Opgaven skal indeholde både teori og terapeutisk materiale. Opgaven udgør sammen med undervisningen i forskningsmetode et samlet Forskningsmodul med 18 timers teori og 42 timers vejledning og opgaveskrivning. En vurdering af opgaven finder sted ved to personer, hvoraf en er teorilærer og mindst en er lektorgodkendt. Opgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt.

5. Personlig psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi

Personlig psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi senest samtidig med påbegyndelsen af Det Videregående Modul og forventes fuldført i løbet af uddannelsen til Psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut. Personlig psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi skal i alt omfatte min. 210 sessioner med en hyppighed af mindst 2 sessioner ugtl. i ca. 3 år. En tidligere gennemført psykoterapi/psykoanalyse kan evt. godkendes som en del af uddannelsen, men må i hvert enkelt tilfælde godkendes af Styrelsen.

Dokumentation for gennemført personlig psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi skal tilgå Styrelsen.

6. Den individuelle supervision

Den individuelle supervision omfatter mindst 70 sessioner individuel supervision, 1 gang ugentligt gennem 2 år. Til fremlæggelse i den individuelle supervision skal kandidaten forestå 1 psykoanalytisk terapeutisk forløb (2 gange ugentligt) over 2 år.

En liste over forhåndsgodkendte supervisorer kan rekvireres ved at skrive på mail: dspbu@dp-decentral.dk.

Dokumentation for modtaget supervision skal tilgå Styrelsen.

7. Certifikat

Den samlede uddannelse som Psykoanalytisk børn og unge terapeut er afsluttet, når alle uddannelseselementerne er gennemført og godkendt af Styrelsen. Kandidaterne vil derefter modtage et certifikat.