Uddannelsens opbygning

De terapeutiske uddannelser er bygget op omkring to forskellige kompetenceniveauer: Specialiseringsmodulet og Spædbarnsobservation er forudsætninger for at påbegynde Det Videregående modul af den samlede Uddannelse til psykoanalytisk børn og unge terapeut.

Uddannelse som Psykoanalytisk børn og unge terapeut opnås ved gennemførelse af begge moduler. Denne uddannelse kvalificerer til selvstændigt at varetage alle de nævnte psykoterapeutiske opgaver med børn med de nævnte typer af vanskeligheder (se Generelt om uddannelsen).

Uddannelsen til Psykoanalytisk børn og unge terapeut.

Den samlede uddannelse til Psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut består af:

  • Specialiseringsmodul
  • Spædbarnsobservation
  • Personlig psykoanalyse eller psykoanalytisk psykoterapi
  • Forskningsmodul
  • Individuel supervision
  • Teoriundervisning
  • Gruppesupervision

Hvor de sidste tre elementer udgør Det Videregående Modul.

Kandidaten skal således for at fuldføre den samlede uddannelse varetage i alt 3 psykoanalytiske psykoterapeutiske forløb med børn og unge af begge køn i forskellige alder, i alt 210 sessioner, til fremlæggelse i supervision. Heri indgår også vurdering af indikation for psykoterapi.

Et af forløbene skal gennemføres med 2 ugtl. sessioner i mindst et år og fremlægges i mindst 35 sessioners individuel supervision, det første år ugentligt.

De 2 øvrige terapier gennemføres med en hyppighed på mindst 1 ugtl. session i mindst et år og fremlægges i gruppe, mindst 25 gange i alt.

Dertil skal gennemføres forældrearbejde à mindst 12 sessioner til fremlæggelse mindst 5 gange.

Forskningsmodulet opfylder Psykologforeningens krav til Forsknings- og Formidlingsmodulet (18 timers teori og 42 timers vejledning og udarbejdelse af produkt) og Børne og Ungdoms Psykiatrisk Selskabs krav til klinisk teoretisk opgave.