Uddannelsens opbygning

De terapeutiske uddannelser er bygget op omkring to forskellige kompetenceniveauer: Specialiseringsmodulet er en forudsætning for at påbegynde niveau 2 af den samlede Uddannelse til psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut.

Specialiseringsmodul

Gennemførelse af Specialiseringsmodulet bibringer kandidaten kendskab til og erfaring med grundlæggende principper i psykoanalytisk psykoterapeutisk teori og metode og generelle kliniske kompetencer og redskaber. (Se Generelt om uddannelsen).

Specialiseringsmodulet er forhåndsgodkendt af Dansk Psykologforening, arrangementsnummer 401825:

“Godkendelse: Specialiseringsmoduler retning børn- og unge, under Intervention, Psykoterapeutisk metode, Psykodynamisk grundlagsteori, Sundhedspsykolog og Psykoterapi.” Se den fulde godkendelse her: https://dspbu.dk/godkendelse-arrangementsnummer-401825-ekstern-udbyder-psykoanalytisk-psykoterapi-med-boern-og-unge-dspbu/

Uddannelsen opfylder Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskabs krav til uddannelsen og kan af den enkelte søges godkendt til Specialist i psykoterapi (60 timers teori, 80 x 45 minutters supervision).

Specialiseringsmodulet forløber over 15 måneder og omfatter 25 hele kursusdage.

Undervisningen foregår i København på hele kursusdage (fordelt på torsdage kl 10-17 og fredage kl 8.30-15.30) inkl pauser. Uddannelsen omfatter 25 hele kursusdage. Hver kursusdag består af undervisning og gruppesupervision. Undervisningen består i en kombination af teoretiske oplæg, case-drøftelser, grupperefleksioner samt et én-dags-seminar ved en udefrakommende internationalt anerkendt underviser inden for området.

Kandidaterne anbefales at starte egenterapi i forbindelse med Specialiseringsmodulet, men det er først et krav ved påbegyndelse af niveau 2 af den samlede Uddannelse til psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut.