Uddannelsens opbygning

De terapeutiske uddannelser er bygget op omkring to forskellige kompetenceniveauer: Specialiseringsmodulet er en forudsætning for at påbegynde niveau 2 af den samlede Uddannelse til psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut.

Specialiseringsmodul

Gennemførelse af Specialiseringsmodulet bibringer kandidaten kendskab til og erfaring med grundlæggende principper i psykoanalytisk psykoterapeutisk teori og metode og generelle kliniske kompetencer og redskaber. (Se Generelt om uddannelsen).

Specialiseringsmodulet er forhåndsgodkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i Klinisk Børnepsykologi som:

6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder (78 timer)

6.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi (12 timer) og

i Psykoterapi med børn emneområde.:

12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori 90 timer

 

Uddannelsen opfylder Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskabs krav til uddannelsen og søges forhåndsgodkendt til Specialist i psykoterapi (60 timers teori, 80 x 45 minutters supervision), For Børne og Ungdomspsykiatere kræves dog 80 timers udført terapi, hvilket først opnås ved gennemførelse af den samlede uddannelse som Psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut.

Specialiseringsmodulet forløber over 20 måneder.

Undervisningen foregår i København 18 hele seminardage (fordelt på fredage og lørdage) 7-8 timer pr dag . Seminarerne består af en vekselvirkning mellem teoriundervisning og supervision. Dertil kommer et mellemliggende aftenseminar 12 gange i alt med gruppesupervision i 2,5 time via Skype el. lign.

Kandidaterne anbefales at starte egenterapi i forbindelse med Specialiseringsmodulet, men det er ikke et krav før påbegyndelse af niveau 2 af den samlede Uddannelse til psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut.