Uddannelsens opbygning

De terapeutiske uddannelser er bygget op omkring to forskellige kompetenceniveauer: Specialiseringsmodulet er en forudsætning for at påbegynde niveau 2 af den samlede Uddannelse til psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut.

Specialiseringsmodul

Gennemførelse af Specialiseringsmodulet bibringer kandidaten kendskab til og erfaring med grundlæggende principper i psykoanalytisk psykoterapeutisk teori og metode og generelle kliniske kompetencer og redskaber. (Se Generelt om uddannelsen).

Specialiseringsmodulet er forhåndsgodkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i Klinisk Børnepsykologi som:

6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder (78 timer)

6.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi (12 timer) og

i Psykoterapi med børn emneområde.:

12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori 90 timer

Uddannelsen opfylder Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskabs krav til uddannelsen og søges forhåndsgodkendt til Specialist i psykoterapi (60 timers teori, 80 x 45 minutters supervision), For Børne og Ungdomspsykiatere kræves dog 80 timers udført terapi, hvilket først opnås ved gennemførelse af den samlede uddannelse som Psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut.

Specialiseringsmodulet forløber over 18 måneder.

Undervisningen foregår i København på hele kursusdage (fordelt på torsdage kl 10-17 og fredage kl 8.30-15?30) inkl pauser. Uddannelsen omfatter 25 hele kursusdage. Hver kursusdag består af undervisning og gruppesupervision. Undervisningen består i en kombination af teoretiske oplæg, case-drøftelser, grupperefleksioner samt et én-dags-seminar ved en udefrakommende internationalt anerkendt underviser inden for området.

Kandidaterne anbefales at starte egenterapi i forbindelse med Specialiseringsmodulet, men det er først et krav ved påbegyndelse af niveau 2 af den samlede Uddannelse til psykoanalytisk børn og unge psykoterapeut.