Uddannelsens indhold

1. Teoriundervisning

Undervisningen tilrettelægges i forelæsnings- og seminarform, heldagsseminarer med udenlandske gæstelærere, gruppearbejde samt holdrefleksion, i alt 90 timer.

Indhold i den teoretiske undervisning:

  • Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber (emne 1) (20 timer)
  • Psykopatologi og differentialdiagnostik/behandling af børn med forskellige typer af forstyrrelser (emne 2) (16 timer)
  • Børneterapeutisk metode, forskning og formidling (emne 3) (22 timer)
  • Adolescensudvikling, diagnostik/psykoterapi (emne 4) (8 timer)
  • Familieudvikling og forældrearbejde (emne 5) (8 timer)
  • Arbejde over kulturelle grænser (emne 6) (4 timer)
  • Heldagsseminarer (12 timer)

Den obligatoriske litteratur omfatter ca. 2000 sider.

2. Gruppesupervision

Gruppesupervisionen finder sted i grupper på 4 – 5 deltagere dels på seminardagene, dels ved aftensupervision (evt. via Internettet) midtvejs mellem seminarerne. På specialiseringsmodulet kan man i supervisionen drøfte psykoanalytisk/psykodynamisk orienterede psykoterapier med børn og unge, supervision, assessment, klinisk observation, forældrearbejde, familiesamtaler og overvejelser om etablering af terapiforløb med børn og unge.

Se emnefordeling og datoer for næste modul med opstart august 2019 Undervisningsplan 2019-2021

3. Evaluering og holdrefleksion

Der foregår regelmæssig evaluering i supervisionen. Desuden er der i alt 2 gange holdrefleksion sammen med medlemmer fra uddannelsesudvalget. Formålet er dels at give kandidaterne mulighed for at reflektere over uddannelsen og egen udvikling som psykoterapeut og dels sammen med uddannelsesudvalget at danne sig et fortløbende overblik over, hvor langt de er nået i deres uddannelsesforløb. Formålet er desuden at give uddannelsesudvalget mulighed for at evaluere kandidaternes udvikling som psykoterapeuter.

4. Uddannelsesbevis

Specialiseringsmodulet er afsluttet, når begge uddannelseselementer er gennemført og godkendt af uddannelsesudvalget. Kandidaten skal fremmøde i mindst 90 % af kurset. Kandidaterne vil derefter modtage et bevis.