Uddannelsens indhold

1. Teoriundervisning

Undervisningen tilrettelægges i forelæsnings- og seminarform, heldagsseminarer med udenlandske gæstelærere, gruppearbejde samt holdrefleksion, i alt 90 timer.

Indhold i den teoretiske undervisning:

  • Psykoanalytiske udviklingsteorier og grundbegreber (emne 1)
  • Psykopatologi og differentialdiagnostik/behandling af børn med forskellige typer af forstyrrelser (emne 2)
  • Børneterapeutisk metode, forskning og formidling (emne 3)
  • Adolescensudvikling, diagnostik/psykoterapi (emne 4)
  • Familieudvikling og forældrearbejde (emne 5)
  • Arbejde over kulturelle grænser (emne 6)
  • Et internationalt heldagsseminar

Den obligatoriske litteratur omfatter ca. 2000 sider.

2. Gruppesupervision

Gruppesupervisionen finder sted i grupper på  5-8 deltagere. På Specialiseringsmodulet kan man i supervisionen drøfte psykoanalytisk/psykodynamisk orienterede psykoterapier med børn og unge, supervision, assessment, klinisk observation, forældrearbejde, familiesamtaler og overvejelser om etablering af terapiforløb med børn og unge.

Emnefordeling og datoer for næste modul med opstart i 2025 er under udarbejdelse og bliver offentliggjort her i løbet af 2024.

Undervisningsplan 2022-23

3. Evaluering og holdrefleksion

Der foregår regelmæssig evaluering i supervisionen. Desuden er der i alt 2 gange holdrefleksion sammen med medlemmer fra Styrelsen. Formålet er dels at give kandidaterne mulighed for at reflektere over uddannelsen og egen udvikling som psykoterapeut og dels sammen med Styrelsen at danne sig et fortløbende overblik over, hvor langt de er nået i deres uddannelsesforløb.

4. Uddannelsesbevis

Specialiseringsmodulet er afsluttet, når begge uddannelseselementer er gennemført og godkendt af Styrelsen. Kandidaten skal fremmøde i mindst 90 % af kurset. Kandidaterne vil derefter modtage et bevis.