Specialiseringsmodul

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU) har siden 1997 udbudt psykodynamisk specialist terapeutuddannelse i psykoterapi rettet mod børn og unge.

I løbet af Specialiseringsmodulet vil bl.a. følgende begreber blive foldet ud:

 • Den terapeutiske alliance
 • Pauser og afslutning
 • Containment
 • Holding
 • Projektiv identifikation
 • Paranoid skizoid og depressiv position
 • Det potentielle rum
 • Forsvarsmekanismer
 • Internalisering
 • Tilknytning
 • Mentalisering
 • Overføring-modoverføring
 • Ubevidst fantasi
 • Symbolisering
 • Ødipal konflikt

Ansøgning

Næste hold starter i august 2019 i København.

Prisen for Specialiseringsmodulet er 43.000 kr.

Optagelse på Specialiseringsmodulet finder sted efter samtale med 2 af uddannelsesudvalgets medlemmer.

Ansøgningsskema rekvireres hos og sendes til:

DSPBUs Uddannelsesgruppe, Charlotte Andersen
Mail: psykolog.charlotte.andersen@gmail.com

 

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Skriv til koordinator Anette Grønbech

Mail: psykolog@anettegronbech.dk