Specialiseringsmodul

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU) har siden 1997 udbudt psykodynamisk specialist terapeutuddannelse i psykoterapi rettet mod børn og unge.

Uddannelsen har en problemorienteret indlæringsstrategi som sit primære udgangspunkt. Dette giver dig mulighed for indlæring gennem personlig undersøgelse af din (egen) praksis. Uddannelsen til psykodynamisk børne- og unge terapeut sigter således mod at fremme dine muligheder for at udvikle og finde din egen personlige terapeut – arbejdsstil. Uddannelsen er opbygget på en sådan måde at du bliver trænet i at overføre teoretisk viden og klinisk observation til udvikling af konkrete terapeutiske kompetencer og løbende reflektere teoretisk over de erfaringer, du gør dig i praksis.
I løbet af uddannelsen vil følgende begreber blive foldet ud:

 • Den terapeutiske alliance
 • Pauser og afslutning
 • Containment
 • Holding
 • Projektiv identifikation
 • Paranoid skizoid og depressiv position
 • Det potentielle rum
 • Forsvarsmekanismer
 • Internalisering
 • Tilknytning
 • Mentalisering
 • Overføring-modoverføring
 • Ubevidst fantasi
 • Symbolisering
 • Ødipal konflikt

De terapeutiske uddannelser er opbygget i to forskellige kompetenceniveauer: Et Specialiseringsmodul og oven på dette modul: Uddannelsen til Psykoanalytisk Børn og Unge Terapeut. Du kan læse mere om indhold, opbygning og praktiske informationer til venstre på denne side.


Ansøgning

Næste hold starter i efteråret 2018, under forudsætning af, at der er kandidater nok.

Prisen for Specialiseringsmodulet fastsættes af bestyrelsen på et snarligt møde.
Kandidaterne skal dertil selv afholde udgifter til egen psykoterapi/psykoanalyse.

Optagelse på Specialiseringsmodulet finder sted efter samtale med 2 af uddannelsesudvalgets medlemmer.

Ansøgningsskema rekvireres hos og sendes til:

DSPBUs Uddannelsesudvalg, Charlotte Andersen
Mail: psykolog.charlotte.andersen@gmail.com

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

 

‘Hold øje med DSPBU’s nye muligheder for en specialist uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge 
– specialiseringsmodulet som vil kunne godkendes til f.eks. 6.4.4.2.3 (Psykoterapeutiske metoder, Klinisk Børnepsykologi), 12.4.4.2.2. (Grundlagsteori og klinisk teori, Psykoterapi Børn) og 12.4.4.2.3 (Anden teoretisk referenceramme, Psykoterapi Voksne).
Følg os også på Facebook og vær opdateret på de nye muligheder for at tilrettelægge din specialist uddannelse i 2018 og 2019.