Fælleskonferencen 2024 – Relation og refleksion: Begær

 1. FÆLLESKONFERENCE
  23.-23. november 2024 på Knudshoved Kursuscenter
  Fyrvej 1, 5800 Nyborg


Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykodynamisk tænkning.
Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår
spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur og i bred terapeutisk
praksis. Fælleskonferencerne har været grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk
tænkning kan etableres og udbredes i praksis f.eks. på psykoterapeutiske uddannelser, i psykiatrien,
PPR, konsulent-verdenen, privat praksis, socialområdet, almen praksis og indenfor teologi, kunst og
musik.
På Fælleskonferencen 2024 er temaet Begær.
Årets tema BEGÆR følger som en naturlig forlængelse af de sidste års konferencetemaer: Hemmeligheder og
løgne, Skam og Køn. Begæret som drivkraft, fra fascination til besættelse, fra drøm til drift i kultur, identitet
og selvforståelse – i relation og refleksion. Også på dette års Fælleskonference vil vi med oplæg og
workshops sætte fokus på nogle væsentlige nedslag i det valgte tema, og med det udgangspunkt sammen
med nysgerrighed undersøge temaet i fælles refleksion, storgruppe og social dreaming.
Til at inspirere undersøgelse og refleksion på konferencen vil der være oplæg og workshops både ved
repræsentanter for medlemsforeningerne og eksterne oplægsholdere med andre fagligheder.
Tid:
Fredag 22. november kl. 9.30 – lørdag 23. november kl.13.15
Pris:
Konference med overnatning kr. 2600,-
Konference uden overnatning kr. 2000,-
For studerende fra uddannelserne i Fællesforeningen:
Konference med overnatning kr. 1200,- Konference uden overnatning kr. 1000,-
Der er et begrænset antal værelser til overnatning, så hurtig tilmelding anbefales2
Tilmelding:
Senest d. 1. oktober 2024 pr. mail mærket ”Fælleskonference” til ramsingpeter@dadlnet.dk.
Gør opmærksom på, hvis der ikke ønskes overnatning, ønskes vegetarkost, mulighed for deling af
dobbeltværelse og/eller andre særlige ønsker. For studerende medsendes dokumentation fra uddannelsen.
Betaling:
Senest d. 1. oktober 2024 til FPAPs konto i Nordea, reg.nr. 1436 kontonr. 7554190434. Angiv
navn og ”Fælleskonference”.
Bed om elektronisk faktura i tilmeldingen, hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og
ønsker elektronisk faktura. Angiv arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference.
Program for 16. FÆLLESKONFERENCE
Fredag d. 22. november
9.30-10.00 Ankomst, kaffe og rundstykker
10.00-10.30
Velkomst og præsentation af deltagerne
v/ Planlægningsgruppen
10.30-11.30
Fælles oplæg: Aben følger med – Begær og hierarkier i menneskets psykologi
v/ Troels Gottlieb, cand.psych. Ph.d., forfatter og foredragsholder
Menneskets eksistens er nedarvet gennem millioner års evolution, fra primat til jæger-samler til dem vi er i
dag. Vi er biologiske skabninger, svarende til vores evolutionshistoriske forfædre: statusorienterede og evigt
opmærksomme på dominans og underkastelse, magt og begær. I dette foredrag vil jeg sætte fokus på begær
som drivkraft i magtspil og sociale hierarkier og samtidigt forsøge at udfordre den psykodynamiske
forståelse omkring de ofte tabuiserede erfaringer fra søskendeflokken, skolegården – eller fra de leder- og
medarbejdergrupper, som vi møder og de dynamikker vi skal håndtere, men ligeledes også ofte mangler
sprog og forståelse for.
11.30-12.00 Pause
12.00-13.00
Fælles oplæg: Den lille galskab: Symbolisering og det efterladte begær
v/ Thomas Gitz-Johansen, cand.mag., ph.d. og jungiansk analytiker. Lektor på RUC
Interessen for symboler og symbolisering er et område, som er fælles for de psykodynamiske retninger.
Symboliseringsprocesser kan betegnes som en ”lille galskab” fordi de overskrider fornuftens domæne og
tillader samkvem mellem psykens bevidste og ubevidste processer. Oplægget vil tematisere det
psykodynamiske begreb om symbolisering, der handler om alle former for billedliggørelse, som samler og
udtrykker psykens bevidste og ubevidste processer. Oplæggets udgangspunkt er jungiansk psykologi, men
vil også trække på psykoanalytisk teori som tematiserer, hvordan begær, der er opgivet og fortrængt på
grund af en konflikt, kan erstattes af et symbol. Hvis begær kan erstattes af symboler, må det også kunne
genfindes via symboliseringsprocesser. Oplægget tager udgangspunkt i artiklen ”Den lille galskab:
Symboliseringspraksis som en psykodynamisk metode til samspil med den ubevidste psyke” (Psyke &
Logos, 2016, vol. 37).
13.00-3
14.15–15.45
Parallelsessioner, workshops:
Konferencens workshops vil sætte aspekter af temaet Begær i spil med mulighed for fælles undersøgende
refleksioner i mindre grupper. Denne del af programmet er i skrivende stund (maj 2024) ikke helt på plads
endnu men vil være klar til næste udsendelse efter sommerferien
15.45-16.15 Pause
16.15-17.30
Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge og gruppeanalytiker
18.00-19.30 Middag
19.30-?
… Noget helt andet …
Lørdag d. 23. november
8.30-9.45
Social Dreaming
Under ledelse af Marianne Malm, cand.psych og gruppeanalytiker
9.45-10.00 Pause
10.00-11.15:
Fælles oplæg: Begærets sprog – Samtaler og tekster om sex
v/ Maja Lucas, cand.mag., Ph.d., skønlitterær forfatter
Hvordan taler vi sammen om sex og begær? Hvordan kan man beskrive begæret på måder, der hverken er
kliniske eller forblommede, men hvor begær får den eksistentielle dybde, det har for mennesker? De
spørgsmål undersøger forfatteren Maja Lucas i bogen ”Måden du rører mig på” (Gyldendal, 2023). Det er en
hybridbog, der rummer både digte, noveller og samtaler med en række mennesker i alle aldre og køn om
sex og begær. Maja Lucas har skrevet bogen ud fra en følelse af at mangle et sprog for begæret og en
længsel efter at tale med andre mennesker om det. I oplægget fortæller hun om arbejdet med bogen og
læser op fra både egne tekster og nogle af samtalerne.
11.15-11.45 Pause
11.45-13.00
Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge, gruppeanalytiker
13.00-13.15
Afrunding i plenum
v/ Planlægningsgruppen
13.15 “Løs snak” og sandwich

  ”Arbete med föräldrar utifrån barnets perspektiv”

  Inbjudan till medlemsträff den 17 maj kl 16:00 – mellan hägg och syrén – på
  Sandgatan 6 i Lund. (Invitationen gælder også for medlemmer af DSPBU)

  Efter arbetsveckan samlas vi till en barnterapeut-after-work; Kvällen ägnas åt arbete med små barnsbehov. Den inleds av Agneta Hanö och Christina Hardardottir Helgason, båda verksamma vid Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa i Lund. Agneta är barn- och ungdomspsykoterapeut och medlem i vår förening och Christina är familjeterapeut. Efter inledningen ges möjlighet till gemensam reflektion, frågor och samtal. Ett tillfälle att träffa kollegor och gemensamt lära oss mer om små barn.
  Lästips inför träffen: ”Change in parent – infant psychotherapy” av Paul Barrows. De som anmäler sig kommer att få artikeln skickad till sig i e-posten.
  Föreningen bjuder på lättare förtäring och dryck. Anmäl dig senast den 13 maj till föreningens epost
  info@barnterapisodra.se

  https://barnterapisodra.se/aktuellt.html

  The UCL Psychoanalysis Unit Conference

  https://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/events/2024/nov/endings-and-beginnings

  Årets konference 29. november-1. december 2024 “Endings and Beginnings”.

  En blanding af kliniske seminarer og foredrag – online og med fremmøde.

  Nordisk Psykoanalytisk Kongres -august i Oslo

  TRANSMISSIONS XXVIII NORDIC PSYCHOANALYTIC CONGRESS OSLO, 8.-11. AUGUST 2024 – både for psykoanalytikere og psykoanalytiske psykoterapeuter.

  Clinical pre-congress in Child and Adolescent psychoanalysis

  Thursday 8. August 1300-1630:

  1300-14.30: lecture by Hannah Holmqvist Mohammed:

  To look or not to look, that is the question – thoughts on early mother infant psychoanalytic work

  1430-1500 coffe break

  1500-16.30 clinical supervision groups

  INVITATION

  Dear colleagues! We wish to welcome you to the XXVIII Nordic Psychoanalytic Congress in Oslo. The theme for the congress is “Transmissions”. The term may have a foreign sound to psychoanalysts, still it resonates with phenomena and concepts that are central in psychoanalytic thinking. With the theme “Transmissions,” we want to focus on various psychic phenomena and processes that involve the transportation of often unconscious states/emotions and ideas/values between people and between the culture and the individual. From birth, we are all exposed to conscious and unconscious transmissions of emotions and messages that require psychic processing. Freud was the first to articulate how the past, through transferences and countertransferences, becomes alive in the analytic relationship. Bion has in his later writings, described some forms of transmissions in the analytic relationship that he believes are not captured in interpretations of the transference and countertransference dynamics. He encourages us to listen “without memory and desire” (Bion, 1967) as a way of becoming aware of mental processes at the edge of our consciousness, not least by giving space to fantasies and sensory impressions that arise in us during sessions. In working with parents and infants, Fraiberg discovered how the parents’ own traumas manifested as ghosts from the past in the relationship with the infant. “The ghosts, we know, represents the repetition of the past in the present” (Fraiberg, 1975, p. 389). Specifically, there is clinical evidence that traumas that are silenced, and not reflected upon, can have a devasting effect on later generations. Psychoanalytic studies of the effects of the Holocaust provide a dramatic example of how often wordless “transgenerational transmissions” of unspeakable traumas can live on as silenced and destructive ghosts in subsequent generations. Laplanche’s theory (2015) on the enigmatic message also addresses the unconscious transmission from parent(s) to child(ren). Transmissions from one generation to another also occur in psychoanalytic associations, both through concrete learning during training, but also in unconscious and unformulated ways in the association’s internal life. How do our associations deal with such processes? Today, teleanalysis and teletraining are practiced. The relational situation is transmitted through a screen and by sound, but without the physical presence of the participants. How do such transmissions affect the process? How are transference and countertransference dynamics affected when the interaction takes place over the Internet? In art and literature, we can talk about the transmissions of inner states via a canvas, a sculpture, a film, or a novel. We can experience ourselves as both participants and spectators when encountering the work of art. The scientific committee: Kari Høydahl (chair), Fredrik Cappelen, Hanne-Sofie Johnsen Dahl, Cecilie Hillestad Hoff, Mette Hvalstad, Sølvi Kristiansen, Tonya Hall Madsen, Hanne Strømme, Kristin F. Wold Administrative and social committee: Anne Kullebund, Henrik Kamphus Nilsen, Janne Kvien

  Tilmelding fra 10. april:

  https://www.psykoanalyse.no/kongress/

  Udfordringer i relationsarbejdet med unge, som isolerer sig

  DSPBU inviterer til Fyraftensmøde 19.marts 2024 kl 19-21

  Lokale 2 A i Dansk Psykologforenings lokaler i Stockholmsgade 27, København Ø.

  hvor Christina Schacht Magnussen holder oplæg om “Udfordringer i relationsarbejdet med unge som isolerer sig”, med udgangspunkt i Relationsbogen, som udkom i 2023, og som Christina er hovedredaktør af.  Oplægget tager udgangspunkt i kapitlerne af Johannessen og Joa:  ”Moderne psykoseforståelse. Fra Hjernelidelse til stresslidelse” og Schacht-Magnussen ”Udfordringer i relationsarbejdet med mennesker som isolerer sig”.

  Christina Schacht Magnussen er autoriseret psykolog og specialist og supervisor i psykoterapi.  Arrangementet er gratis. Tilmelding er en forudsætning for deltagelse– til dspbu@dp-decentral.dk

  Husk at melde afbud, hvis du har tilmeldt dig og bliver forhindret i at møde frem

  Celebrating the Work of Dana Birksted-Breen

  An International Journal of Psychoanalysis Conference
  Online via Zoom – Saturday 13th January 2024, 11am – 6:30pm (GMT)
  Join us for a one-day conference celebrating the work of our former Editor-in-Chief, Dana Birksted-Breen. With papers by Catalina Bronstein (London), Patrick Miller (Paris), Elias Mallet da Rocha Barros (São Paulo), and Lucy LaFarge (New York), and with an introduction by the current Editor-in-Chief of The International Journal of Psychoanalysis, Francis Grier. For more information, visit the event page, https://psychoanalysis.org.uk/civicrm/event/info%3Fid%3D1449%26reset%3D1
  Dana Birksted-Breen is a training and supervising psychoanalyst of the British Psychoanalytical Society. She was the General Editor of the New Library of Psychoanalysis (2000-2010), initiating the New Library Teaching Series in 2005, and she was the Editor-in-Chief of the International Journal of Psychoanalysis (2007-2022). Dana was elected as a Distinguished Fellow of the British Psychoanalytical Society in 2022. Dana Birksted-Breen is interested in the points of connection and disconnection between theory and practice, and the creative spaces between the two. Over many years she has investigated ideas of identity, sexuality, symbolization, temporality, and the psychoanalyst’s mode of attention in the session, publishing books and papers on these areas.
  ­
  ­

  Forskningskonference i børne- og ungdomspsykiatri fredag den 12 april 2024

  Den årlige forskningskonference i børne- og ungdomspsykiatri næste år vil blive afholdt fredag den 12 april 2024 på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

  Nærmere program følger – tilmelding kan allerede ske via link:

  https://danske.events/forskningsseminar

  Afslutning for hold 2022 -23 Specialiseringsmodulet

  Festlig afslutning for holdet, der startede sidste år og nu er kommet igennem 90 timers teori og 60 timers supervision i gruppe.

  Stort tillykke til jer allesammen.

  Orientering om EFPP til Generalforsamling i DSPBU 2023.

  Årets gang i EFPP har indeholdt 4 møder. Der har undervejs været et formandsskifte, nu er det Piret Visnapuu-Bernardt (Estland), ikke længere Maria Teresa fra Schweiz. Desuden blev afholdt et vellykket årsmøde for delegerede i Berlin i marts, der var et fint fremmøde fra børne- og ungesektionen og de danske delegerede deltog på skærm. Det næste årsmøde for de delegerede er i september 2024 i Warszawa.
  Tilbagevendende temaer på årets møder har bl.a. været drøftelse af hvorvidt spædbarnsobservation skal være en obligatorisk del af uddannelsen, der er stadig uenighed herom, og krigen i Ukraine og dens konsekvenser for terapeuterne i Ukraine og effekter på de øvrige lande samt deres tiltag/bidrag. Fra DK´s side har vi delt vores uddannelsesprogram i børne- og ungegruppe og modtaget fine tilbagemeldinger herpå.
  Fra DSPBUs delege
  rede
  Liselotte Grünbaum
  Mette Bremer

  Orientering vedr FPAP , generalforsamling 2023

  Stor tilfredshed med velbesøgt Fælleskonferencen i 2022 med det overordnede tema: ”SKAM”. Der var 35 tilmeldte til de spændende oplæg ved psykolog Lars J. Sørensen og jungiansk analytiker Henriette Heide-Jørgensen, og der var inspirerende workshops. Derudover var der som vanlig fælles refleksion i Drømmematrix og Storgruppe.
  Derudover fortsætter Filmklubben med regelmæssige filmaftener og godt fremmøde de fleste aftener.
  Dette års Fælleskonference kommer til at kredse om begrebet KØN, og den afholdes fra fredag den 17/11 til lørdag den 18/11. I år kommer det til at foregå på Knudshoved Kursuscenter i Nyborg. Der vil være tre fælles oplæg. Det første ved lektor i litteraturvidenskab Lillian Munk Rösing, dernæst psykolog og leder af Center for Kønsidentitet Torben Bæk Klein og lørdag formiddag ved jungiansk analytiker Jetthe Fabiola. Derudover vil der være workshops samt de øvrige faste indslag. Yderligere info kan ses på FPAP.dk.
  Inge Østergaard Hansen,
  Delegeret i FPAP for DSPBU