Fyraftensmøde om Dynamisk relationsarbejde: Medmenneskelig, sammenhængende og effektiv behandling af mennesker med psykiske lidelser.

Christina Schacht-Magnussen, Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi
holder oplæg med hovedpointer fra den nye bog: Relationsbogen.
d. 7 december kl 19-21.30, i psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27,
København Ø

På Fyraftensmødet holder Christina Schacht-Magnussen oplæg og der vil være lejlighed til at
drøfte hovedpointer fra ”Relationsbogen”, der netop er udkommet i Danmark og som Christina
har været hovedredaktør på, i et dansk – norsk samarbejde, sammen med Gunnar Brox Haugen,
Anne Ek og Svein Haugsgjerd. I antologien indgår kapitler på både norsk og dansk, bl.a. kapitlerne:
”Moderne psykoseforståelse: Fra Hjernelidelse til Streslidelse” af Jan Olav Johannesen & Inge Joa,
”Når ondskapen fester seg” af Sverker Belin,”Psykoanalytisk tænkning og dens berettigelse i
moderne psykiatri” af Otto Nyeborg, Mette Møller & Christina Schacht-Magnussen, og
”Pakkeforløb i psykiatrien. Danske erfaringer af Torben Heinskou & Francisco Alberdi.


” Den menneskelig psyke er kompleks og mangfoldig. Behandlingen af mennesker med psykisk
lidelse kræver en individualiseret, sammenhængende og helhedsorienteret behandling. Hensigten
med bogen er at belyse vigtigheden af at relationsarbejdet sikres en central plads i behandlingen
og i behandlingsappartet samt i social- og helsefaglige grund – og videreuddannelser. Relationens
betydning kan ikke overvurderes, og er den faktor, vi som de gode hjælpere har et særligt ansvar
for at dygtiggøre os i, i mødet med vore medmennesker. Det er også den røde tråd gennem denne
bog. ” citat fra Relationsbogen.

Hovedpointer i bogen, som vil blive omtalt i Christinas oplæg, er påpegning af behovet for et
paradigmeskift i behandlingen af psykisk syge mennesker. Der argumenteres for, at der er
væsentlige begrænsninger i den symptomfokuserede, deskriptive psykiatri og for hvordan
moderne psykodynamisk forståelse af mennesker og psykisk sygdom har en unik værdi som tilgang
til forståelse af og behandling af psykisk syge. Der argumenteres for behovet for
relationsorienteret behandling og sammenhængende indsatser samt for nødvendigheden af
tilstrækkelige organisatoriske forudsætninger for dette, herunder ressourcer, organisering,
uddannelse og supervision af medarbejdere.


Karen Vibeke Mortensen har anmeldt Relationsbogen, i Matrix, 39 (1) 2023, her et uddrag:
”her er tale om en bog af meget høj kvalitet. Den er velskrevet og forfattet af meget erfarne
fagfolk, ofte specialister inden for deres felt, som gennem et langt liv har beskæftiget sig med de
emner, de skriver om. De leverer ikke alene en skarp og præcis analyse af de store problemer, som
præger psykiatrien i dag, men tilbyder også modeller for og beskrivelser af, hvad der kan gøres for
at opbygge en ny og langt bedre psykiatri.”


Det praktiske:
Torsdag d. 7. december 2023 kl 19-21.30 Lokale 2A , Stockholmsgade 27, København Ø
Arrangementet henvender sig primært til psykologer, psykiatere og psykologistuderende.


Tilmelding er nødvendig, på dspbu@dp-decentral.dk , skriv dit navn og fyraftensmøde
Deltagere optages efter først til mølle princippet. Arrangementet er gratis.


Der medbringes et mindre antal bøger som der vil være mulighed for at købe til arrangementet
Bogen kan bestilles på Saxo: https://www.saxo.com/dk/relasjonsboka-relationsbogendynamisk-relasjonsarbeid-medmenneskelig-sammenhengende-og-effektivbeha_bog_9788282172462
Royalties går til Stiftelsen www.seprep.no

Onlinekonference om Francoise Dolto – 14. oktober 2023

F66 Francoise Dolto & The Other French School A UCL Psychoanalysis Unit Online Half-Day Conference | UCL Online Store

The French newspaper Le Monde announced the death of Françoise Dolto in August 1988 with an article that began: “She was France’s favourite granny, the only psychoanalyst whose language was accessible to everyone, the ‘wise granny’ everyone dreamt of.” The millions who listened to her two years of weekly broadcast on national radio and watched the special issue about her on the prestigious television show Apostrophe, felt guided by her as parents. Yet Dolto is curiously unknown in the English-speaking world and ignored by the IPA-affiliated French psychoanalytic schools.

In this conference, we aim to reveal her rich conceptual developments and their multiple clinical implications, which may provide many missing links between our psychoanalytic concepts as they currently stand and help participants with the complexity of their daily practice.   

Speakers:

Sharmini Bailly
British Psychotherapy Foundation and Essex Partnership University Trust, UK

Catalina Bronstein
British Psychoanalytical Society and University College London, UK

Catherine Dolto
Françoise Dolto Archives, France

Angela Joyce
British Psychoanalytical Society, UK

Generalforsamling og medlemsmøde 2023

Onsdag d.27.9.22 afholdes Generalforsamling i DSPBU med efterfølgende medlemsmøde  

i Psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27, København Ø.  

Punkter til dagsordenen kan indsendes senest 27.8.  

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

Aftenens program 

kl 18-19 Generalforsamling 

kl 19-19.30 Spisepause 

19.30-21.30 Medlemsmøde:  

Psykolog og ph.d studerende Ida C T Gjøde holder oplæg med titlen:

”Forebyggende familiebaseret intervention til børn af forældre med psykisk sygdom – effekt, etik og kliniske perspektiver”. Efter oplægget er der tid til spørgsmål og diskussion.

Ida C. T. Gjøde
Psykolog og ph.d.-studerende.
Aktuelt færdiggør jeg et klinisk ph.d.-projekt omhandlende effekt af en forebyggende familieintervention, VIA Family, tilbudt familier med børn i 6-12-årsalderen, hvor en eller begge forældre har eller har haft psykotisk eller affektiv sindslidelse i barnets levetid. Ved at besøge alle 95 familier i eget hjem før og efter 18 måneders behandling, har jeg undersøgt effekt på stimulation og støtte omkring børnene i hjemmemiljøet. I mit ph.d.-projekt har jeg yderligere benyttet nationale sundhedsregistre til at afdække risikoen for psykisk sygdom hos børn af forældre med personlighedsforstyrrelse. Sideløbende har jeg arbejdet ved Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade, Psykiatrisk Center København: almindelig ambulant funktion og som behandler i SAFIR Family Talk (et manualiseret tilbud til familier, hvor forældre er i kontakt med psykiatrien). Jeg er optaget af, hvordan vi som klinikere navigerer i etiske og juridiske dilemmaer i arbejdet med børn som pårørende, og hvordan vi bedre inddrager børn og deres perspektiv i vores forskning og i vores kliniske arbejde.

Fælleskonference 2023

15. FÆLLESKONFERENCE

17.-18. november 2023Knudshoved Kursuscenter

Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Relation og refleksion

Køn – Kønnere – Kønnet

Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykodynamisk tænkning. Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur og i bred terapeutisk praksis. Fælleskonferencerne har været grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk tænkning kan etableres og udbredes i praksis f.eks. på psykoterapeutiske uddannelser, i psykiatrien, PPR, konsulent-verdenen, privat praksis, socialområdet, almen praksis og indenfor teologi, kunst og musik.

På Fælleskonferencen 2023 er temaet Køn.

Køn er en central del af den vi er, og måden vi er i verden på. Køn er mere debatteret og kønsbegrebet mere flydende end nogensinde: Hvordan vi forstår ”køn” og hvem der definerer det, hvordan vores kønsidentitet udvikles, hele spørgsmålet om kønstransformation – køn og krop, MeToo bevægelsen, køns betydning i kultur(historien), betydningen af køn i arbejdsliv og karriere mv. På dette års Fælleskonference har vi i oplæg og workshops valgt nogle nedslag i dette store felt, som vi så sammen undersøger, trækker tråde fra og udbreder i konferencens fælles refleksioner, storgruppe og social dreaming.

Til at inspirere undersøgelse og refleksion på konferencen vil der være oplæg og workshops både ved repræsentanter for medlemsforeningerne og eksterne oplægsholdere med andre fagligheder.

Læs mere om program og tilmelding på Fællesforeningens hjemmeside:

https://fpap.dk/

Online: A day of teaching with … Liselotte Grünbaum – 9.06.2023

https://www.vvpt.be/online2023

Let’s pretend. The role of play in psychotherapeutic change.

Play and activity are the communication tools of choice for children and adolescents we meet in our clinical practice. They relate to the child as language does to the adult. During this fourth day of teaching, Prof. Nicole Vliegen (KULeuven) and psychodynamic therapist Drs. Liselotte Grünbaum (Aalborg University, Denmark) will zoom in on this theme, which is so central to the training and work of every child psychotherapist.

For decades, child analysts from Klein to Alvarez have reflected on the role play has in child development and treatment. Play gives us an insight into the child’s experience, which is both revealing and concealing. The layering and enigma of therapeutic play challenges the therapist to be playfully present, thinking and acting. Both the meaning and the level of play require an appropriate attunement that must be found again and again. The connection, created through play, can be a lever for therapeutic growth, change and recovery.

With this study day we hope to reach not only experienced child therapists but certainly also young psychologists who are discovering the power of this medium.

The day will be entirely in English.

Morning

9h00 Reception, registration, coffee

9h30 A warm welcome by the chairman

9h45 Play and playfulness at the heart of therapeutic growth and recovery Prof Dr Nicole Vliegen

10h45 Break

11h15 Essential relationship perspectives on the complexity of children’s play in therapy Liselotte Grünbaum, PhD

12h00 Discussion in small groups (only onsite)

12u45 Lunch

Afternoon

13h45 Breaks in child psychotherapy and their relationship with sibling-like figures in play – Liselotte Grünbaum, PhD

14h45 Break

15h00 20 years after the end of child psychotherapy – development, memories and implications Liselotte Grünbaum, PhD

15h45 Discussion

16h15 Conclusion and reception

PERSONALIA

Nicole Vliegen, PhD, is Full Professor in Clinical Psychology at KU Leuven, where she heads the postgraduate training programmes in Psychodynamic Child Psychotherapy and Infant Mental Health. She is a licensed psychodynamic child psychotherapist and heads the team of psychodynamic child psychotherapists at PraxisP, the clinical centre of KU Leuven.

Liselotte Grünbaum (MSc Psychology Aut., PhD) is currently in private practice in Copenhagen; a teacher and supervisor of the training programme for psychoanalytic child and adolescent psycho- therapists of The Danish Psychological Association, and since 2017 a guest researcher at Aalborg University, Faculty of Social Sciences and Humanities. She has published widely in Danish and English on child and adolescent psychotherapy. She is first co-author of “Psychodynamic Child and Adolescent Psychotherapy – Theories and Methods (Karnac, 2018), and co-edited Play and Power (2010) in the EFFP Book Series.

Melanie Klein Trust Conference

Læs mere her: https://www.eventbrite.co.uk/e/melanie-klein-trust-conference-2023-in-person-online-tickets-487073870057

This year’s conference, ‘Psychic Change: Challenges for Technique‘, taking place on the 10th of June 2023, will be a hybrid event which means we’ll be offering it both in person and online. Our event will be hosted at the Royal College of Physicians, located in London.

Our speakers will be David Bell and Catalina Bronstein and the conference will be chaired by Gigliola Fornari Spoto.

For online participants there will be a live-stream of the sessions plus opportunities to meet informally, including a virtual drinks party at the end of the day. The presentations will be recorded and made available to stream for one month after the conference.

Webinarer med Meg Harris Williams

MEG HARRIS WILLIAMS SNAKKER OM BION – DEL II

Vores norske søsterforening IBUP afholder en række webinarer med Meg Harris Williams, det første om Martha Harris’ paper: ‘The complexity of pain in a six-year-old child following sudden bereavement’ :

Meg Harris Williams er forfatter og foredragsholder innen litteratur og psyko­analyse. Hun har også bakgrunn som billedkunstner. Hun foreleser og under­viser internasjonalt, og mange av hennes bøker er oversatt til andre språk. Hun er gjesteforeleser på Tavistock-klinikken i London, er «Honorary Member of the Psychoanalytic Center of California» og redaktør av «The Harris Meltzer Trust». Meg Harris Williams skrev også manus til to filmer basert på Bions selvbiografiske skrifter: «Memoir of the future» og «The Becoming room».

Meg Harris Williams er datter av Martha Harris som i mange år var leder for barneterapiutdanningen ved Tavistock- klinikken i London. Hennes stefar, Donald Meltzer, brukte store deler av sitt liv til å forelese, veilede og skrive bøker om Bion og de kliniske implikasjoner av hans teorier.

Meg Harris Williams formidler Bions teorier og det postkleinianske tankegodset på en begripelig og nær måte som hjelper oss til å forstå noe mer av det non­verbale og grunnleggende i det å være menneske – og som gjør oss bedre rustet til å forstå oss selv og våre pasienter – og det som skjer i behandlings­rommet.

Se hennes hjemmeside for mer informasjon: www.artlit.info.

1. 22 March: The complexity of pain.

  Reading – Martha Harris’ paper ‘The complexity of pain in a six-year-old child following sudden bereavement’ (1973). – Bion, ‘Medicine as a model’ (Attention and Interpretation)

https://tikkio.com/tickets/36703-meg-harris-william-the-comnplexity-of-pain

2. 26 April: Psychoanalysis as an art form – the language of achievement.

  Reading – ‘The language of achievement ‘(Attention & Interpretation)

 – ‘The interaction of verbal and visual language’ (Meltzer, Dream Life ) – MH Williams, ‘Psychoanalysis as an art form’ or ‘The role of incantation’.

https://tikkio.com/tickets/36740-meg-harris-williams-psychoanalysis-as-an-art-form-the-language-of-achievement

3. 13 September: The individual in the group – applying Bion to psychoanalytic

    education.

   Reading – Martha Harris’ paper of same title. – A Tavistock seminar with Bion (with extract    

    from a recording)

https://tikkio.com/tickets/36741-meg-harris-williams-the-individual-in-the-group-applying-bion-to-psychoanalytic-education

4. 11 October: Psychoanalysis as education.

Reading – MH Williams ‘Psychoanalysis as education – rescuing lost children of the personality’. (Gerpen paper – Meltzer ‘Family patterns and cultural educability’ from Studies in Extended Metapsychology (summary of The Educational Role of the Family).

https://tikkio.com/tickets/36742-meg-harris-williams-psychoanalysis-as-education

For alle fire foredrag:
https://tikkio.com/tickets/36743-meg-harris-williams-foredragsrekke

Pris: kr. 500,- for én kveld, kr. 1600,- for alle kveldene.

Lenke til Zoom-møtet og artikler tilhørende temaet sendes ut før arrangementet.
VIKTIG: Send e-postadressen din til post@ibup.no når du har kjøpt billett.

To dage om miljøterapi med børn og unge

Kursus i Miljøterapi med børn og unge – forståelse, metoder og psykologens rolle

TID:

Den 25. oktober 2023 kl. 8.30-16.00 og den 26. oktober 2023 kl. 9.00-16.30.

STED:

Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

DELTAGERE:

Kurset henvender sig til psykologer. Andre end psykologer er velkomne; de må dog højst udgøre 25% af deltagerne ifølge psykologernes uddannelsesregler. Max deltagerantal 40.

PRIS:

Medlemmer af DSPBU: 1800 kr. Ikke-medlemmer: 2100 kr. Studerende, ledige, 500 kr.

Medlemspris kan opnås, når blot indmeldelse foretages før tilmelding til kurset.

Tilmelding ved betaling til konto nr. 0400 4022021082 – mærk indbetalingen med MT – og mail tilmelding til dspbu@dp-decentral.dk

Tilmeldingsfrist 1.9.2023 hvorefter alle vil modtage endelig besked om optagelse på kurset.

Kurset er godkendt i Dansk Psykologforening, tværgående modul med 12 timer.

UNDERVISERE

Karin Bagge, cand.psych., aut., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi med børn. Ledende psykolog på Behandlingshjemmet Nebs Møllegård fra 2012, erfaring med miljøterapeutisk behandling, uddannelse af miljøterapeuter, ledelse og organisationsudvikling og arbejder aktuelt på et ph.d.-projekt om asymmetriske relationer i miljøterapi.

Lars Rasborg, pædagog, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi og praktiserende psykolog siden 1993. Forfatter til bøger og artikler om miljøterapi, se litteraturliste. Erfaring som miljøterapeut på behandlingshjem, og med uddannelse og supervision af miljøterapeuter samt organisationsudvikling.

Helle Østerby Andersen, cand.psych. aut., specialist i børnepsykologi og psykoterapi. Privatpraktiserende psykolog, psykoanalytiker, gruppeanalytiker fra IGA. Mange års erfaring med arbejde med miljøterapi og i miljøterapeutiske organisationer.

Heidi Rose, cand.psych. aut., specialist og supervisor i Psykoterapi og Børnepsykologi. Privat-praktiserende psykolog. Over 30 års erfaring med miljøterapeutiske behandlingsorganisationer, herunder miljøterapeutuddannelse, organisationsudvikling og ledelse.

PROGRAM

Onsdag den 25. oktober 2023

Kl. 8.30-9.00: morgenbrød og kort introduktion ved Anette Grønbech, formand for DSPBU.

Kl. 9.00-12-00: Karin Bagge: Erfaringer med mentaliserings baseret miljøterapi – på et behandlingshjem

Mentaliserings baseret miljøterapi som terapeutisk metode i arbejdet med omsorgssvigtede og komplekst traumatiserede børn og unge, herunder psykologens rolle og opgaver i det tværfaglige samarbejde med pædagoger og lærere, som står for den daglige kontakt og arbejdet med udviklende relationer til børnene og de unge inden for en planlagt struktur for hverdagens aktiviteter.

Struktur og relation er de centrale akser i miljøterapi og fokus vil være på erfaringer med implementering af mentaliserings teori og metode på et behandlingshjem og de aspekter tilgangen har tilført en psykodynamisk og systemteoretisk funderet behandlingsmodel baseret på procesbevidsthedsbegrebet udviklet af Hans Kornerup, tidligere forstander på behandlings-hjemmet Nebs Møllegård, ved f.eks. STORM-modellen, psykoedukation, redskaber til professionelle og øvelser. Det omhandler erfaringer fra et mentaliseringsprojekt ved Socialstyrelsen i årene fra 2018-2020 og frem: Styrkelse af anbragte børn og unges mentaliseringsevne fra Mentaliseringsguiden fra Center for Mentalisering.

Mentaliseringstilgangens centrale begreber er affektregulering og mentalisering og tilgangen anbefaler en transparent holdning, hvor terapeuten møder klienten med en nysgerrig og undersøgende holdning som en forsker, der frem for at fokusere på fortolkning og mening er optaget af processen ”at mentalisere”.

Der lægges vægt på mentaliseringsbaseret miljøterapis unikke form og muligheder som terapeutisk model i arbejdet med børn og unge, herunder de asymmetriske aspekter ved

autoriteter som rollemodeller og de implikationer, det har for børn og unge, som har været udsat for traumatiserende oplevelser i relationen til nære omsorgspersoner, samt dynamikker vedr. magt og afmagt, som opstår og påvirker os som professionelle.

Kl. 12.00-13.00: Frokostpause

Kl. 13.00-16.00: Lars Rasborg: Spejlende og jeg-støttende miljøterapi – og enhedsmodellen.

Spejlende og jeg-støttende miljøterapi beskrives med særligt henblik på omsorgssvigtede børn og unge med tilknytningsforstyrrelse samt børn og unge med andre diagnoser, der har svigt i deres historie.

Gennem præsentation af enhedsmodel for metodevalg sættes behandlingsformen i forhold til principielt set alle andre miljøterapeutiske og pædagogiske metoder. Der argumenteres for, at alle metoder kan noget, men at de kan hvert sit, hvorfor der er brug for dem alle. Det belyses, hvad der kan begrunde metodevalget i den enkelte situation, og begrunde skift til anden metode.

Endelig præsenteres overvejelser vedrørende en behandlingsorganisation, der understøtter brugen af enhedsmodellen, herunder undersøgelse, behandlingsplanlægning, uddannelse, supervision samt ledelse og samarbejde.

Psykologens rolle går som en rød tråd gennem oplægget.

Torsdag den 26. oktober 2023

Kl. 9.00-12.00: Helle Østerby Andersen: Psykologens rolle i miljøterapien; individ – gruppe – organisation, DEL 1

 For at miljøterapeutisk behandling kan finde sted, skal der til stadighed være et dobbelt fokus på det psykiske og det fysiske miljø. Miljøterapien kræver en ramme med beskyttende, forudsigelige, kontinuerlige og containende kvaliteter. Organisationen skal være ”på plads” (Larsen 2004) for at det enkelte individ har mulighed for at arbejde på egen udvikling.  Det er rammen der faciliterer mulighed for at relationer kan opstå, relationer der indeholder en mulighed for udvikling. 

Psykologens rolle i miljøterapien omfatter både traditionelle psykologopgaver; individuel psykoterapi, lede behandlingskonferencer og bidrage med den psykologfaglige viden til det tværfaglige team. Desuden skal psykologen bidrage til tænkning om organisationen, de ubevidste processer og dynamikker samt containe behandlingsprocesser i organisationen.

Der er et stadigt arbejde for psykologen i miljøterapien at pege på, hvad der bidrager positivt til udvikling og hvad der er re-traumatiserende gentagelser af tidligere oplevelser, som udspiller sig i miljøet.

Psykologens rolle i miljøterapien er at arbejde med – og ved – gruppen af miljøterapeuter – for at fastholde det behandlingsmæssige sigte for den enkeltes behandling og for at gruppen udvikles, via at opretholde nærvær med den rette intensitet i det terapeutiske arbejde.

Psykologen i det miljøterapeutiske behandlingstilbud har fokus både på individ, gruppe og organisation. Psykologen skal have forståelse for irrationelle reaktioner der udspiller sig i miljøet. Forståelse af det ubevidstes betydning i miljøterapien, og hvordan det udspiller sig, er et af det vigtigste bidrag fra psykologen for at kunne sikre behandlingen kan finde sted – så behandlingsarbejdet ikke reduceres til blot aktion og reaktion, overlevelse eller acting out.  Psykologen har således en vigtig opgave i at sikre rolleafklaring, og der arbejdes kontinuerligt på hovedopgaven.

Psykologens rolle i miljøterapien er således præget af at skabe de nødvendige forudsætninger for og kvalitetssikring af den miljøterapeutiske behandling.

Kl. 12.00-13.00: Frokostpause

Kl. 13.00-16.00: Heidi Rose: Psykologens rolle i miljøterapien; individ – gruppe – organisation,    DEL 2


De centrale miljøterapeutiske principper har fokus på behandlingsorganisationen som forud-sætning for behandlingsarbejdet. Erfaringerne med opbygning og udvikling af miljøterapeut-uddannelse og organisationsudvikling, samt psykologens opgaver og rolle vil blive drøftet.

Forankringen af det terapeutiske forhold i et mentalt og fysisk afgrænset miljø er en forudsætning for, at en terapeutisk proces eller miljøterapeutisk behandling kan foregå. Dvs. at rammen om behandlingen, behandlingsorganisationen og behandlingsideologien er klar, og der er fælles metoder, da der er mere end én miljøterapeut om opgaven.

For at opretholde en behandlingsorganisation, som er i stand til at containe smertefulde følelser, regression, splitting, projektive processer og arbejde fortløbende på hovedopgaven, skal hver organisation opfylde følgende krav:

  • Kontinuerlig supervision af ledere og medarbejdere (psykodynamisk og systemteoretisk)
  • Udviklingspsykologi og organisationspsykologi på et psykodynamisk og systemteoretisk teorigrundlag
  • En ikke-fordømmende åben reflekterende kultur, som understøtter negativ formåen (Keats, Bion)
  • Systematisk tilrettelagt individuelle behandlingsplanlægning vedr. hvert barn og ung.

MT-uddannelse og organisationsudvikling følger (en tillempet) velkendt model for psykoterapeut-uddannelser: med teori, supervision og personlig psykoterapi – i form af teori, supervision og refleksionsdage. (Blomstermodellen for mødevirksomhed: behandlingsplanlægning, supervision, teoriundervisning, refleksionsdage.) Desuden lederudviklingsforløb.

Psykologen har både traditionelle psykologopgaver som at bidrage med den psykologfaglige viden til det tværfaglige team. Desuden skal psykologerne kunne bidrage til tænkning om organisationen, de ubevidste processer og dynamikker samt containe behandlingsprocesser i organisationen.

Kl. 16.00-16.30: Opsamling ved Anette Grønbech

LITTERATUR

25. oktober, formiddag, Karin Bagge:

Fonagy, P., Gergley, G., Jurist, E. & Target, M. (2007): Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling. København: Akademisk Forlag.

Hagelquist, J.Ø. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. København: Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. & Skov, M.K. (2014). Mentalisering i pædagogik og terapi. København: Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. (2015). Mentaliseringsguiden. København: Hans Reitzels Forlag.

Karterud, S. & Bateman, A. (2011). Mentaliseringsbaseret terapi – Manual og vurderingsskala. København. Hans Reitzels Forlag.

Skåderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapibogen – Mentalisering som holdning og handling. København: Hans Reitzels Forlag.

25. oktober, eftermiddag, Lars Rasborg:

Larsen, Erik (2018). Miljøterapi med barn og unge. Organisasjonen som terapeut, 3. udgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Rasborg, Lars (2016 [2005]). Miljøterapi med børn og unge, 3. udg. København: Akademisk Forlag.

Rasborg, Lars (2013). Miljøterapi i gruppe og organisation. København: Akademisk Forlag.

Rasborg, Lars (2021). Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis. København: Akademisk Forlag (fagfællebedømt).

Skårderud, Finn & Bente Sommerfeldt (2013), Miljøterapiboken. Mentalisering i holdning og handling (MBT-M). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Følgende artikler, alle fra 2022, introducerer til dele af enhedsmodellen, idet de hver belyser et aspekt af den:

Miljøterapi er mindst tre forskellige ting, Psykologi – Tidsskrift for Norsk Psykologforening: https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/07/miljoterapi-er-mindst-tre-forskellige-ting

Enhedsmodel for metodevalg i pædagogik, Dansk pædagogisk Tidsskrift: https://dpt.dk/temanumre/2022-2/enhedsmodel-for-metodevalg-i-paedagogik/

Børn bruger ikke altid deres ytringsfrihed, Vid & Sans (Aarhus Universitetsforlag): https://vidogsans.dk/boern-bruger-ikke-altid-deres-ytringsfrihed/?token=VHc4cnI4b1EzYStUempOcGZnVjVBSzVzNE4rRStTei8za1NITnNHRWlkUkFuUEhKMHJncVI3ZVBrdlNrTzd2amVua05Bamt2a2dQNGhzbUtVenpsNzVhU2RQcXk0R1QrWFc5dUg5QW9Nc0lYY0JKaTBmRTMwVkliYWh1WmpZMjc= hvor man også kan få artiklen læst op.

Autoritet er nødvendig i børneopdragelsen, Vid & Sans (Aarhus Universitetsforlag): https://vidogsans.dk/autoritet-er-noedvendig-i-boerneopdragelsen/?token=VHc4cnI4b1EzYStUempOcGZnVjVBS2IzTGd3MjVlWEliS3BiWDlweGt1dEFuUEhKMHJncVI3ZVBrdlNrTzd2amVua05Bamt2a2dQNGhzbUtVenpsNzVhU2RQcXk0R1QrWFc5dUg5QW9Nc0lYY0JKaTBmRTMwVkliYWh1WmpZMjc= hvor man også kan få artiklen læst op.

26. oktober, formiddag, Helle Østerby Andersen:

Ahlin, G. og Storebø, O.J. (2009). Temanummer om Miljøterapi. Matrix. Nordisk Tidsskrift for psykoterapi, 26. årgang, nr. 1, april 2009. København: Dansk Psykologisk Forlag 

Larsen, E. (2004). Miljøterapi med barn og unge. Organisationen som terapeut. Oslo: Universitetsforlaget.

Lotz M (1987). En integrerende kreds. Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 41: 285-290

Kornerup, H (2003). Miljøterapi med børn. Udvalgte temaer. Lejre: Forlaget Perikon.

Sørensen og Andersen, (2013) kap. 7 & 8. Psykodynamiske gruppeprocesser samt De almindeligste problemer – og nogle løsningsforslag. Nielsen, J. og Sørensen P. (red.). Brug gruppen – psykodynamisk gruppepsykoterapi. København: Hans Reitzels Forlag, s. 171-201.

26. oktober, eftermiddag, Heidi Rose:

Halton, W. (2003). kapitel 1 i Det ubevidste på arbejde. Obholzer og Roberts (red.).  Dansk Psykologisk Forlag.

Rose, H. (2009): Overvejelser om supervision af miljøterapeuter. Matrix s. 118.

Rose. H. (2009): Forældrearbejde og forældresamarbejde som en del af det miljøterapeutiske arbejde med børn og unge, i Matrix s. 64.

Generalforsamling og medlemsmøde 2022

Onsdag d.28.9.22 afholdes Generalforsamling i DSPBU med efterfølgende medlemsmøde  

i Psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27, København Ø.  

Punkter til dagsordenen kan indsendes senest 28.8.  

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

Aftenens program 

kl 17-18 Generalforsamling 

kl 18-18.30 Spisepause 

18.30-20.30 Medlemsmøde:  

Psykolog Mie Sedoc Jørgensen  vil holde oplæg om sit Ph.d projekt om effekten af et etårigt behandlingsprogram med mentaliseringsbaseret gruppeterapi til unge med diagnosen emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. 

Et psykoanalytisk perspektiv på autisme

https://autismconference2020.org/?lang=en

24.-26. juni 2022 afholdes i Warszawa d. 8. Frances Tustin International Conference.

https://www.efpp.org/wp-content/uploads/2022/04/ulotka_DL_99x210mm_EN_aktualizacja_podglad.jpg?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=invitation-the-8th-frances-tustin-international-conference-happening-on-24-26-june-2022_164