Internationalt Seminar

Eystein Våpenstad fra Norge kommer til København d. 4. marts 2023 kl 9-16.30

Et heldagsseminar om hans forskning og psykoterapeutiske arbejde med børn samt drøftelse af klinisk materiale.

Nærmere information følger!

Læs mere om Eysteins forskning her:

https://www.researchgate.net/profile/Eystein-Vapenstad

Et psykoanalytisk perspektiv på autisme

https://autismconference2020.org/?lang=en

24.-26. juni 2022 afholdes i Warszawa d. 8. Frances Tustin International Conference.

https://www.efpp.org/wp-content/uploads/2022/04/ulotka_DL_99x210mm_EN_aktualizacja_podglad.jpg?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=invitation-the-8th-frances-tustin-international-conference-happening-on-24-26-june-2022_164

Spædbarnsobservationshold 2021


Nyt hold starter 8. december 2021. Holdet har løbende optag.

Hovedunderviser: Annette Anbert, cand. psych, specialpsykolog, specialist og  supervisor i børnepsykologi og psykoterapi.

Kurset koster 27.000 kr. for medlemmer af DSPBU og 28.000 kr. for ikke medlemmer.  Betales i 2 rater.

Yderligere oplysninger kan du få herhttps://dspbu.dk/spaedbarnsobservation/

Eller: ved at kontakte Marianne Skydsbjerg på mail: skyfri@privat.dk eller skrive til vores mail: dspbu@dp-decentral.dk.Introduktionsaften vedr- Spædbarnsobservation

Kurset i Spædbarnsobservation tager sigte på psykoterapeutisk kompetenceudvikling. Desuden får  man viden om spædbørns generelle udvikling og erfaringer med observation, som er et basalt  redskab i klinisk og terapeutisk arbejde.  

Kurset er tidligere godkendt og vil af den enkelte deltager kunne søges godkendt som supervision i  Dansk Psykologforening.  

Forud for uddannelsen afholdes en introduktionsaften onsdag d. 27.10 2021 kl.18-20 i  Dansk Psykologforenings Lokaler i Stockholmsgade 27.  

Under kurset følger hver deltager hver sit barn i dets naturlige familiemæssige omgivelser fra  fødslen og gennem hele dets første leveår, gennem ugentlige observationer. Kurset består i en  række supervisionsseminarer, hvor hver deltager i forløbet superviseres 13 gange 1,25 timer.  Kurset foregår således i en supervisionsgruppe og det samlede timetal afhænger af den endelige  gruppestørrelse.  

Efter forløbet udarbejder hver deltager en klinisk opgave på maks. 10 sider, der forelægges i  gruppen.  

Der tilbydes individuel støtte til processen med at finde en observationsfamilie og til  opgaveskrivning.  

Formål og Baggrund:  

Siden 2002 har DSPBU løbende gennemført kurser i spædbarnsobservation. Denne særlige  observations metode er udviklet på Tavistock Clinic i England, baseret på og inspireret af Esther  Bicks arbejde. I Danmark anvendes metoden desuden i uddannelse af kandidater af psykoanalytisk  psykoterapi med børn og unge under DSPBU´s uddannelse. Internationalt anvendes kurser i  spædbarns observation som en del af træningen af kandidater i psykoanalyse og psykoanalytisk  psykoterapi med børn, voksne og grupper.

DSPBU – et selskab under Dansk Psykologforening Stockholmsgade 27, DK-2100 København Ø www.dspbu.dk 

DANSK PSYKOLOG FORENINGS SELSKAB FOR 

Psykoanalytisk Psykoterapi 

med Børn og Unge 

Formålet med uddannelsen er:  

– At deltageren arbejder med at lære egne oplevelser, tanker og følelser at kende,  hvilket kan overføres til det kliniske arbejde. 

– At deltageren får mulighed for at arbejde med bevidstgørelse af egne vekslende  identificeringer med barnet, forældrene og sig selv som observatør. 

– At deltageren får erfaring med observation som et klinisk metodisk redskab. 

– At deltageren får et dybtgående kendskab til spædbørns emotionelle og  relationelle udvikling. 

– At deltageren får kendskab til spædbørns udvikling i samspil med familien. 

– At deltageren får kendskab til teorier om spædbørns emotionelle og relationelle udvikling. 

Praktiske oplysninger:  

Hovedunderviser: Annette Anbert, cand. psych, specialpsykolog, specialist og  supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, desuden deltager Marianne Skydsbjerg,  cand. psych. specialist og supervisor i psykoterapi og specialpsykolog i Børne- og  ungdomspsykiatri. 

Kurset koster 27.000 kr. for medlemmer af DSPBU og 28.000 kr. for ikke medlemmer.  Betales i 2 rater. Deltagelse i introduktionsaften er uden betaling. 

Efter introduktionsaftenen tilbydes individuel samtale forud for beslutning om  opstart.  

Spørgsmål og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til dspbu@dp decentral.dk , eller tlf. 41139950, til Anette Grønbech, formand for styrelsen for  DSPBU. 

Generalforsamling og medlemsmøde 2021

DSPBU afholder Generalforsamling

d. 30. september 2021 kl 18-19

i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27.

Punkter til dagsorden er velkomne, på nedenstående mail, senest 30. august. Endelig dagsorden vil blive sendt til medlemmerne senest3 uger inden GF.

Generalforsamlingen vil være efterfulgt af en spisepause og kl 19.30-21 er der:

Medlemsmøde, hvor Magnus Biilmann vil holde oplæg om “Kliniske vanskeligheder i arbejdet med seksuelle traumer hos børn”

Magnus Biilmann har tidligere arbejdet som klinisk psykolog i privat praksis, med primært voksne,og med børn og unge på behandlingsinstitutionen Nødebogård. Oplægget på medlemsmødet er en del af hans PhD.

Oplægget vil handle om nogle af de kliniske vanskeligheder og dilemmaer, man kan støde på i arbejdet med seksuelle overgreb og traumer hos børn. Magnus ́ fokus er på psykoterapeutisk arbejde og udredning af seksuelle traumer, og den empiriske del af projektet bygger på interviews med professionelle, der arbejder indenfor området med børn og seksuelle overgreb. Teoretisk har projektet sit udspring i fransk psykoanalyse, og begreber som ‘Fantasi’, ‘Overføring’ og ‘pervers traumatisk andethed’ vil stå i centrum for Magnus ́ analyse af de kliniske vanskeligheder.

Alle er velkomne til generalforsamling og der kræves ikke tilmelding. Tilmelding til måltid og medlemsmøde på mail: dspbu@dp-decentral.dk. På samme mail kan man melde sig ind i selskabet og deltage i medlemsmødet.

På styrelsens vegne, Anette Grønbech, formand, Rina Mai Mikkelsen, næstformand

Evidens for psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi med børn og unge

University College of London og Anna Freud Instituttet har i fællesskab udarbejdet en ny systematisk gennemgang af de senere års forskning i evidens for nytten af psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge. Oversigten kan findes her: https://childpsychotherapy.org.uk/resources-professionals/evidence-base

Internationalt seminar med Bernard Roberts

DSPBU afholder internationalt 1 dags seminar med Bernard Roberts.

Dato: Lørdag d. 30. oktober 2021 kl. 9-16.

Bernard Roberts er psykoanalytiker fra det Britiske Psykoanalytiske Selskab og leder af den Psykoanalytiske Børne- og Ungeklinik i London.

Han vil denne dag præsentere sit årelange psykoanalytiske arbejde med to klienter, hhv. en 6-årig pige med misbrugsbaggrund og en 17-årig dreng med en oral deformitet. Et fælles tema i begge forløb er kroppens betydning i det analytiske arbejde. Dagen vil desuden lægge op til fælles drøftelse og mulighed for live supervision.

Introduktion:

The title of the first paper is ‘A child’s use of her body to communicate with her analyst’. I use extracts from the analysis of a six year old girl to illustrate the way bodily actions are used to communicate painful internal struggles and meanings. In child analysis there is often bodily contact with the analyst and I include the ways in which the child uses both her own body and parts of the analyst’s body in this process. The struggles came alive in moving ways in the to and from of the transference and countertransference and were often dramatised in the child’s relationship with her body. The narrative is accompanied by some of the drawings the little girl made.

The title of the second is, ‘The Hidden Secret – Ego Distortion in Facial Deformity – some reflections on the analysis of an eighteen year old boy’. It is about a boy who was born with an enlarged tongue that eventually required surgical treatment. The trauma of disfigurement in childhood and the further trauma of interventional treatment and the associated unconscious impulses and defences can become organised in pathological ways in the attempt to negotiate a stable adult ego. These are particularly difficult to change when the underlying condition remains active and there is a permanent disfigurement. The paper is accompanied by an illustration of somatic representation in the cortex of the brain.

Målgruppe: Kurset henvender sig til psykologer og børne- og ungdomspsykiatere. Der er få pladser til studerende. NB! Der vil blive undervist på engelsk.

Sted: Dansk Psykologforenings lokaler. Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: Medlemmer af DSPBU 950 kr. Ikke-medlemmer 1150 kr. Nedsat pris til studerende: 500 kr. Inkl. frokost og kaffe/kage.

Tilmeldingsfrist: d. 10. oktober 2021.

Tilmelding: Ved betaling til bank: reg.nr: 0400 og kontonummer: 4022021082. Mærk betalingen Int. seminar 2021 og send yderligere en mail til dspbu@dp-decentral.dk om din tilmelding.

Livesupervision: Interesserede i at bringe en sag op til dagens live-supervision kan henvende sig på mail til Mette Bremer på mailadressen: kontakt@mettebremer.dk

Tidsskriftet Matrix

I sidste nummer af Matrix er en spændende artikel af norske Eystein Våpenstad om psykoterapi med børn med relationsskader – tidsskriftet er gratis at læse. http://matrixtidsskrift.no/wp-content/uploads/2020/11/Matrix_1_2020_DenRiktigeTemperaturen.pdf

Seneste nyt om DSPBU’s Seminar om køn og psykoanalyse

  • Læg mærke til ny dato: 3. oktober 2020. Tidsrum er 9-16.30.

Børn og unge

Vi lever i en tid med megen fokus på køn, seksualitet og identitet. Også børnene og de unge er optaget af, hvordan de forstår sig selv som seksuelle væsner og om de fx er tilpas med det køn, de er blevet tilskrevet ved fødslen. Aktuelt er der en levende offentlig debat i Danmark om børn og køn, børn og unge med kønsdysfori, ønske om at skifte køn mv.

Børn og unges spørgsmål og tvivl om køn og seksualitet aktualiseres i terapirummet, hvilket fordrer at vi som terapeuter, psykologer, psykiatere, psykoanalytikere mm gør os tanker om dette.

Hvordan skal vi forstå børn og unges udvikling af kønsidentitet og seksualitet?

I Danmark oplever Børne-Telefonen hos Børns Vilkår et stigende antal henvendelser fra børn og unge om emnet (Børns Vilkårs Hjemmeside 2019). I 2014 handlede 703 samtaler om seksuel orientering og seksuel identitet, mens der i 2016 var 1193 samtaler om emnet.

”I den seneste tid har jeg tænkt på noget, der fylder ret meget. Jeg tror måske, at jeg både er en pige og en dreng. Jeg er blevet født som pige, og i barndommen har jeg følt mig som en pige, men det sidste år er jeg begyndt nogle gange at føle, at jeg er en dreng eller ikke har noget køn. Og nogle gange føler jeg mig også som pige.” (Pige 12 år, Ibid)

”Jeg føler, jeg er transkønnet. Jeg har altid leget med dukker og alle mulige pigeting. Nu er jeg begyndt at farve hår ligesom piger. Ved ikke, hvad jeg skal gøre med mig selv, for jeg er også forelsket i en dreng fra min parallelklasse” (Dreng 13 år, Ibid)

I DSPBU er vi optaget af den psykoanalytiske forståelse af disse spørgsmål, især fordi der hersker en uklarhed omkring dette og en del fordomme om, at psykoanalysen er særligt rigid omkring forståelsen af køn og seksualitet.

Vi har derfor inviteret to psykoanalytikere med klinisk erfaring med børn og unge til at holde oplæg og diskutere spørgsmålet om børn, unge og køn i et psykoanalytisk perspektiv og med kliniske eksempler.

Charlotta Björklind, psykolog og psykoanalytiker samt adjungeret lærer på Stockholms Universitet og

Katrine Zeuthen, psykolog og psykoanalytiker samt lektor på Københavns Universitet.

Charlotta stiller bl.a. disse spørgsmål og belyser dem i en diskussion med Katrine Zeuthen:

Hur ser psykoanalysen på könstillhörighet och individens könsidentitetsutveckling i allmänhet och hur förstår vi könsöverskridande fenomen – transfenomen – i synnerhet? Vad är det att vara kvinna eller man, i vilka avseenden är det uttömmande kategorier och i vilka avseenden är de det inte? Hur förstår vi begrepp som kvinnligt och manligt – vad skapar det kvinnliga respektive manliga i människan och hur konstitueras könstillhörigheten? Hur förhåller våra begrepp sig till det kroppsliga och biologiska i relation till det sociala, och hur länkar vi detta till det omedvetna? Det finns flera teoretiska perspektiv på dessa frågor inom psykoanalysen och numera också en avsevärd kliniskt förankrad kunskap.

Seminaret vil afholdes på engelsk, svensk og dansk.

Litteraturforslag:

Hvis du har lyst til at læse om køn i en psykoanalytisk forståelse, kan vi foreslå følgende:

Jean Laplanche: Gender, sex and the sexual.

Alessandra Lemma: Trans-itory identities: some psychoanalytic reflections ontransgender identities

Diane Ehrensaft: Found in Transition: Our Littlest Transgender People

Claudia Lament: Transgender Children. Conundrums and Controversies – An Introduction to the Section

Alle er velkomne! Børne- og Ungdoms psykiatere og psykologer har førsteprioritet, og studerende inden for disse områder vil få fortrinsret til pladser til reduceret pris.

Tid og sted:

3. oktober 2020 kl. 9-16.30

Sted – Seminaret afholdes på Hotel Crowne Plaza, Ørestads Boulevard 114. Arrangementet er flyttet hertil for at kunne opfylde pladskrav af hensyn til corona epedimien.

Bindende tilmelding ved mail til dspbu@dp-decentral.dk og samtidig indbetaling til Lån & Spar Bank, Reg. nr. 0400, Kontonr. 4022021082. Du vil modtage en bekræftelse, når din betaling og tilmelding er registreret.

Er du allerede tilmeldt, har du fået tilsendt en mail med den nye dato og tilbud om at beholde din plads eller få pengene retur.

Tilmeldingsfrist: 12. september 2020.

Pris: 1100 d.kr. for medlemmer af DSPBU; 1300 d.kr for ikke medlemmer; 300 d.kr for studerende. (Psykologistuderende har fortrinsret). Arbejdsløse medlemmer af DSPBU kan deltage for 500 kr. (Begrænset antal pladser) Obs! Der er pt ikke ledige pladser for studerende, men enkelte pladser til færdiguddannede psykologer. Skriv gerne for at komme på venteliste ved evt afbud.

Prisen indbefatter morgenkaffe/te kl 8.30-9 samt frokost og eftermiddagskaffe/te.

Olivers Fugle – medlemsmøde efter generalforsamlingen 25. februar 2020

Den 25. februar afholder DSPBU som tidligere annonceret generalforsamling i DPs lokaler i Stockholmsgade kl 17.30-18.30 med efterfølgende let servering. I forlængelse heraf afholdes kl 19-20.30 medlemsmøde med Jakob Rosendal, kunstforsker og postdoc ved Kvindemuseet i Århus. Temaet lægger op til vores internationale seminar d. 28. marts 2020https://dspbu.dk/seminar-om-koen-og-psykoanalyse-28-marts-2020/. Jakob præsenterer sit oplæg således:

Olivers fugle
Symbol og symptom i et transkønnet barns tegninger
Oliver er i dag 16 år, transkønnet og stadig en meget aktiv og talentfuld tegner. I forbindelse med en kommende udstilling om børnetegninger har Kvindemuseet i Aarhus fået lov til at låne de mere end 800 tegninger, som Oliver og hans familie har gemt fra hans tidligste kruseduller til hans seneste selvportrætter. I arbejdet med disse tegninger blev det hurtigt tydeligt, at fuglen som billedmotiv på slående vis optræder igen og igen i Olivers tegninger. Med fare for en forhastet biografisk læsning var det oplagt at se de mange gentagne fugle som Olivers bevidste og ubevidste håndtering af det at være kønnet. Dette oplæg vil undersøge den rolle fuglen spiller – som både symbol og symptom – i Olivers tegnede diskurs.
Kvindemuseets udstilling Barnestreger – Køn og seksualitet i børns tegninger åbner den 15. februar. Læs mere her: http://kvindemuseet.dk/udstilling/barnestreger-konseksualitet-i-borns-tegninger/

Medlemsmødet er gratis, og kun åbent for medlemmer. Af hensyn til forplejning beder vi om, at man tilmelder sig på dspbu@dp-decentral.dk.