25th Anniversary Conference 2017.

You – Me – and All the Others

We are always more than two – reflections on triangular relationships

The Danish Society for Psychoanalytic Psychotherapy with Children and Adolescents

is celebrating its 25th anniversary in 2017.

September 15th and 16th in Copenhagen

Download: Programme 25th Anniversary

 

Venue:  Schaeffergaarden

Schæffergården is owned by the Foundation for Danish-Norwegian Cooperation in memory of the Danish Norway aid during World War 2.

It is possible for participants to book a room to stay overnight at Shaeffergaarden – they have 22 single rooms and 50 double rooms. Otherwise the venue is located near Copenhagen and it is easy to travel between Copenhagen and Schaeffergaarden for the conference.

We recommend instead e.g. Hotel Kong Arthur or Gentofte Hotel

 

Conference language is English.

Further information to come.

Registration for 25th Anniversary Conference DSPBU 2017

We are looking forward to seeing you in September 2017.

 

Get your ticket here.

 

DSPBU læsekreds i Odense.

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge, DSPBU starter en læsekreds i Odense. Læsekredsen henvender sig til psykologer og børnepsykiatere med interesse for psykoanalytisk / psykodynamisk psykoterapi med børn, unge og deres familier.
Formålet med læsekredsen er at skabe et forum, hvor vi læser og diskuterer psykodynamisk faglitteratur primært omhandlende børn og unge og deres familier. Vi tager udgangspunkt i nyere litteratur og trækker primærlitteratur ind i det omfang, det belyser temaet yderligere.
Der lægges vægt på fordybelse i teksten og den kliniske relevans, den har. Der gennemgås derfor primært en artikel hver gang. Såfremt gruppen finder det relevant, kan vi supplere med primærlitteratur om psykodynamiske grundbegreber.

Læsekredsen mødes to gange halvårligt fra kl. 18.30 til 20.30.
I dette forår onsdag den 29. marts og onsdag den 31. maj 2017
Litteratur til den 29. marts 2017:
Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen: Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. Hans Reitzels Forlag ( 2016)
 : Kapitel 2, bind 1: ”Hvad er psykodynamisk psykoterapi med børn og unge”,
Mødested: Herluf Trolles Vej 243, 5220 Odense SØ.
Det koster 20 kr. pr. gang som betales ved hvert møde.

Tilmelding til DSPBU på mail dspbudanmark@gmail.com
Med venlig hilsen
Gitte Nothlev og Susie Andersen

Rorschachtesten er velegnet ved forældrekompetenceundersøgelser

Rorschachtesten er velegnet ved Forældrekompetenceundersøgelser

Et medlem af Dansk Rorschach Selskab har deltaget i et kursus arrangeret af Socialministeriet den 8. december 2016, hvor en af kursusholderne gav udtryk for skepsis ved brug af Rorschach-testen i forældrekompetenceundersøgelsessager, og frarådede at bruge Rorschachtesten, som man ikke mente belyste forældrekompetence.
Dansk Rorschach Selskabs bestyrelse har kontaktet Socialministeriet for at korrigere denne mis-forståelse, og Socialministeriets kursusafdeling, der havde arrangeret det pågældende kursus, har efterfølgende oplyst, at man mener at Rorschachtesten godt kan anvendes i et testbatteri i forbindelse med undersøgelse af forældrekompetence, i modsætning til hvad deltagerne fik at vide på kurset.
Rorschachtesten har i en lang årrække været anvendt i forbindelse med Forældrekompetence-undersøgelser, og Dansk Rorschach Selskabs bestyrelse er tilfredse med at Socialministeriet er klar over og anerkender dette.
Dansk Rorschach Selskabs mails til Socialministeriet og socialministeriets svar kan læses på Dansk Rorschach Selskabs hjemmeside: http://rorschachdanmark.dk/om/udtalelser%20fra%20drs.html.

Kim Gabriel Hansen, formand for Dansk Rorschach Selskab

Læsekredsen i København foråret 2017

Læsekredsen fortsætter og er åben for interesserede.

 

DSPBUs  læsekreds i Københavnsområdet fortsætter på 3. år – for psykologer og børnepsykiatere med interesse for psykoanalytisk/psykodynamisk terapi med børn, unge og deres familier.

Formålet med læsekredsen er at give mulighed for at få læst og diskuteret psykoanalytisk faglitteratur med kolleger. Planen er at mødes ca. hver anden måned. De næste gange er:

1.februar 2017

hvor vi læser:

Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen: ”Psykodynamisk Psykoterapi med børn og unge”, Hans Reitzels Forlag, 2016

  • Kapitel 12, bind 1: ”Psykoterapi ved kompleks traumatisering”
  • Kapitel 7, bind 2: ”Traumets dialektik mellem genoplevelse og undgåelse – set i et traumatiseret barns tegninger”, af Inge Margrethe Libstrup Sørensen
  • Kapitel 8, bind 2: ”Det posttraumatiske mareridt: kongevejen til ubevidst integration?”, af Liselotte Grünbaum.

 og:

  1. maj 2017

Hvor vi læser:

Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen: ”Psykodynamisk Psykoterapi med børn og unge”, Hans Reitzels Forlag, 2016

  • Kapitel 5: “Psykoterapi med autistiske børn”, af Lise Winther
  • En anden tekst om samme emne – information følger!

Mødested: Psykologcentret Israels Plads, Rømersgade 11, 1.sal,1362 Kbh. K.

Tid: Kl. 19-21.

Alle er velkomne til at deltage. Ønsker man at fortsætte i gruppen, kræver det medlemskab af DSPBU. Tilmelding snarest til DSPBU på mail dspbudanmark@gmail.com.

Der vil blive opkrævet 20 kr. pr. gang til lokaleleje, kaffe/the, frugt og kage.

Så snart vi har modtaget din tilmelding aftaler vi med dig, hvordan vi kan være dig behjælpelig med at finde den planlagte litteratur.

Vel mødt, Charlotte Andersen og Lise Winther på vegne af DSPBU’s bestyrelse.

Komplet litteraturliste

FPAP Fælleskonference 2016

fpap-logo-med-tekst

9. FÆLLESKONFERENCE

Relation og Refleksion

18.-19. november 2016 på Liselund, Slagelse

 

Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykoterapi, hvor psykodynamisk tænkning præsenteres bredt af repræsentanter for medlemsforeningerne.

Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur, i musik og i bred terapeutisk praksis.

Fælleskonferencen kan danne grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk tænkning kan etableres og udbredes i praksis (psykoterapeutiske uddannelser, psykiatrien, PPR, konsulentverden, privat praksis, socialområdet, almen praksis, teologi, musik).

 

Læs videre om foredrag, work-shops, storgruppe, social dreaming og film forevisning på www.fpap.dk

 

Tid: Fredag 18. november kl. 9.30 – lørdag 19. november kl.13.30

 

Pris:

Konference med overnatning kr. 2400,-;

Konference uden overnatning kr. 1900,-

For studerende fra uddannelserne i Fællesforeningen Konference med overnatning kr. 1700,- Konference uden overnatning kr. 1500,-

 

Tilmelding: Snarest og inden 15.oktober 2015 pr. mail mærket ”Fælleskonference” til info@fpap.dk.

Gør opmærksom på, hvis der ikke ønskes overnatning.

For studerende medsendes dokumentation fra uddannelsen.

 

Betaling senest d. 15. oktober til FPAP´s konto i  Nordea, reg.nr. 1436 kontonr.7554190434 med angivelse af navn og ”Fælleskonference”.

 

Hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og ønsker elektronisk faktura, anmodes herom i tilmeldingen med angivelse af arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference.

 

Yderligere oplysninger: Tove Mathiesen, tove.mathiesen@dadlnet.dk

 

Program for Fælleskonferencen 18.-19.november 2016

 

Fredag den 18.november

09.30 Ankomst m kaffe og boller med ost

10:00 Velkommen

Formand for Fællesforeningen Inge Østergaard og formand for arrangementsgruppen Tove Mathiesen

10:15 Analytiker og patient som hinandens objekter. Hvem er jeg uden den Anden?

Plenumforedrag ved Bent Rosenbaum

 

11:45 Parallel sessioner

Mind the Gab

Marianne Malm og Mette Seir Helms

 Money in therapy

Lene Riiger

13:00 Frokost

14:00 – 16.00 Parallel sessioner

Mod Fælleskonferencen 2.0??

Mogens Pedersen

 

Når det er svært at være i gruppen

Lilla Monrad

 

Music ressonating in the symbolic space

Christel Bormann

 

16:30 – 17.45 Storgruppe

Storgruppeleder Peter Ramsing

 

18:00 Middag

 

19:30 En aften i Psykodynamisk filmklub

Blue Jasmin af Woody Allen

Filmen præsenteres af Mette Seier Helms

 

Lørdag 19.november

8.30 – 9.45 Social Dreaming

Under ledelse af Arne Vestergaard

 

10:00 – 11.00 Parallel sessioner

Udvkling af intersubjektivitet i organisationen som afsæt for forbedring af jobtilfredshed.

Mette Amtoft

 

Fortsat om ISTDP, nu med video!

Birgitte Norrie

 

11.15 – 12.30 Storgruppe

Storgruppeleder Peter Ramsing

 

12:30 Sandwich og afrejse

 

Bøger om psykodynamisk psykoterapi med børn og unge.

bind1 bind2

Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge
Bind 1: En grundbog om teorier og arbejdsmetoder
Bind 2: Et område i udvikling
Forfatterne bag
Liselotte Grünbaum, cand. psych. autoriseret psykolog, ph.d. specialist og supervisor i psykoterapi med børn og voksne samt børnepsykologi,

Karen Vibeke Mortensen, cand. psych. autoriseret psykolog, dr.pæd. Specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi.

Bøgerne er det første samlede bogværk om emnet:
Bind 1 giver en grundig indføring i psykodynamisk psykoterapi med børn og unge og beskriver hvordan et terapeutisk forløb kan tilrettelægges og udføres.

Bind 2 giver en demonstration af hvordan området aktuelt udvikler sig og videreføres i terapeutuddannelse, gennem supervision og kvalitativ forskning.

Seminar om Psykoterapeutisk arbejde med relationsforstyrrede børn herunder betydningen af arbejdet med børnenes forældre.

DSPBU inviterer til internationalt supervisions seminar med

May Nilsson

om

Psykoterapeutisk arbejde med relationsforstyrrede børn herunder betydningen af arbejdet med børnenes forældre.

 

Fredag d. 7. oktober 2016 kl. 9-16

Pilestræde 61, 1. 1112 København K

 

Seminaret vil foregå på engelsk og indeholde 2 forelæsninger og en supervision af en deltagers psykoterapeutiske arbejde med et barn. Kurset er godkendt som del af specialistuddannelserne i Dansk Psykologforening med 6 timer i emneområdet 6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder inden for børne-, unge- og familieområdet eller 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme.

 

May Nilsson May Nilsson er børne- og ungepsykoterapeut, lærer og supervisor på Erica Stiftelsen in Stockholm.  Hun har været leder af en psykoterapeutisk uddannelse i Ukraine.

May Nilsson har publiceret i svenske og udenlandske tidsskrifter, bl. a. i Journal of Child Psychotherapy, JICAP og i EFPP Psychoanalytic Psychotherapy Review. Hun er med i redaktionsgruppen af International Psychiatric, Psychotherapeutic and Psychoanalytical Journal og har været med til at starte et svensk tidskrift i børne-  og ungdomspsykoterapi, tidsskriftet Mellanrummet http://www.mellanrummet.net/. Hun er en erfaren forelæser, og har blandt andet forelæst på IPTAR, New York.

 

Pris: Medlemmer af DSPBU 1600 kr. ikke-medlemmer 1850 kr., studerende 680 kr. Tilmelding senest 1. september 2016 ved betaling til DSPBU, konto nr. 1551 8625956 angiv navn og May Nilsson i meddelelsesfeltet.

 

Der er mulighed for at blive superviseret af May Nilsson, kontakt venligst Gitte Nothlev. Yderligere information om seminaret, se www.dspbu.dk eller kontakt Gitte Nothlev.

 

Hent PDF – May Nilsson seminar

Læsekredsen i efteråret 2016

Næste møder i Læsekredsen er 21. september og 16. november 2016 kl 19-21. Litteraturen bliver udvalgt fra antologien The New Klein-Lacan Dialogues, redigeret af Catalina Bronstein og Julia Borossa. God sommer!

Læsekredsen i foråret 2016

Læsekredsen mødes fortsat 4 gange om året. Formålet med læsekredsen er at give mulighed for at få læst og diskuteret psykoanalytisk faglitteratur med kolleger.

Næste møde er 11. maj 2016 kl 19-21. Vi vil læse to artikler:

• Alvarez, A. (2010): Levels of analytic work and levels of pathology: The work of calibration. International Journal Psychoanalysis, 91, 859-878.
• Meltzer, D., (1976): Temperature and Distance as technical dimensions of inter-pretation. In: A. Hahn (ed.): Sincerety and other works. Collected papers of Don-ald Meltzer (pp. 374-386). London: Karnac, 2005).

Kontakt venligst for yderligere oplysninger om fremskaffelse af litteratur.
Mødested: Psykologcentret v. Israels Plads, Rømersgade 11, 1.sal,1362 Kbh. K.
Alle er velkomne til at deltage. Ønsker man at fortsætte i gruppen, kræver det medlemskab af DSPBU. Tilmelding til DSPBU på mail dspbudanmark@gmail.com (spørgsmål vedr. indmeldelse i DSPBU kan ligeledes sendes hertil).

Det koster 20 kr pr gang at deltage – det dækker kaffe, te, frugt, chokolade.

Generalforsamling og medlemsmøde 2016

DSPBU Generalforsamling 2016
med efterfølgende medlemsmøde

DSPBU indkalder til den årlige generalforsamling

onsdag den 2.3.2015 kl. 18.00 til 19 i

mødelokale 2 A, Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, København Ø.

Efter generalforsamlingen vil der være en pause med mulighed for at få lidt at spise.

Kl. 19.30 afholdes medlemsmøde, hvor børne- og unge psykiater Susi Andersen holder oplæg med titlen: “Fra psykose til et mere sammenhængende jeg. Et terapeutisk forløb med en ung psykotisk pige”. Arrangementet slutter kl. 21.

Yderligere information og dagsorden udsendes senere.

Anne Holländer, formand for DSPBU