Bøger om psykodynamisk psykoterapi med børn og unge.

bind1 bind2

Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge
Bind 1: En grundbog om teorier og arbejdsmetoder
Bind 2: Et område i udvikling
Forfatterne bag
Liselotte Grünbaum, cand. psych. autoriseret psykolog, ph.d. specialist og supervisor i psykoterapi med børn og voksne samt børnepsykologi,

Karen Vibeke Mortensen, cand. psych. autoriseret psykolog, dr.pæd. Specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi.

Bøgerne er det første samlede bogværk om emnet:
Bind 1 giver en grundig indføring i psykodynamisk psykoterapi med børn og unge og beskriver hvordan et terapeutisk forløb kan tilrettelægges og udføres.

Bind 2 giver en demonstration af hvordan området aktuelt udvikler sig og videreføres i terapeutuddannelse, gennem supervision og kvalitativ forskning.