DSPBU læsekreds i Odense.

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge, DSPBU starter en læsekreds i Odense. Læsekredsen henvender sig til psykologer og børnepsykiatere med interesse for psykoanalytisk / psykodynamisk psykoterapi med børn, unge og deres familier.
Formålet med læsekredsen er at skabe et forum, hvor vi læser og diskuterer psykodynamisk faglitteratur primært omhandlende børn og unge og deres familier. Vi tager udgangspunkt i nyere litteratur og trækker primærlitteratur ind i det omfang, det belyser temaet yderligere.
Der lægges vægt på fordybelse i teksten og den kliniske relevans, den har. Der gennemgås derfor primært en artikel hver gang. Såfremt gruppen finder det relevant, kan vi supplere med primærlitteratur om psykodynamiske grundbegreber.

Læsekredsen mødes to gange halvårligt fra kl. 18.30 til 20.30.
I dette forår onsdag den 29. marts og onsdag den 31. maj 2017
Litteratur til den 29. marts 2017:
Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen: Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. Hans Reitzels Forlag ( 2016)
 : Kapitel 2, bind 1: ”Hvad er psykodynamisk psykoterapi med børn og unge”,
Mødested: Herluf Trolles Vej 243, 5220 Odense SØ.
Det koster 20 kr. pr. gang som betales ved hvert møde.

Tilmelding til DSPBU på mail dspbudanmark@gmail.com
Med venlig hilsen
Gitte Nothlev og Susie Andersen