Et terapiforløb med en ung psykotisk pige set gennem tegninger.

DSPBU inviterer til fyraftensmøde

Med Karen Vibeke Mortensen:
For nogle år siden havde jeg en ung psykotisk pige i et flerårigt psykodynamisk psykoterapiforløb. Sideløbende med samtalerne fremstillede hun gennem hele forløbet en lang række billeder, som er meget udtryksfulde, og som ofte langt bedre end ord beskrev hendes følelser og sindstilstande.
Foruden billederne fra terapiforløbet vil jeg vise en række billeder, der var tegnet af hende, da hun var barn. De viser på overbevisende måde den sammenhæng, der var mellem hendes personlighed som barn og som voksen.
Tid og sted: Torsdag d. 26. september 2019 kl. 18-20.30 i lokale 2 A i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, København Ø.
Pris: for medlemmer af DSPBU 50 kr, for ikke-medlemmer 250 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding ved betaling af beløbet til reg. Nr. 0400 konto nr.4022021082, mærk med 26.9 og din mailadresse.
Indmeld dig gerne i DSPBU – kontingent 200 kr. årligt.