Fælleskonference 2023

15. FÆLLESKONFERENCE

17.-18. november 2023Knudshoved Kursuscenter

Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Relation og refleksion

Køn – Kønnere – Kønnet

Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykodynamisk tænkning. Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur og i bred terapeutisk praksis. Fælleskonferencerne har været grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk tænkning kan etableres og udbredes i praksis f.eks. på psykoterapeutiske uddannelser, i psykiatrien, PPR, konsulent-verdenen, privat praksis, socialområdet, almen praksis og indenfor teologi, kunst og musik.

På Fælleskonferencen 2023 er temaet Køn.

Køn er en central del af den vi er, og måden vi er i verden på. Køn er mere debatteret og kønsbegrebet mere flydende end nogensinde: Hvordan vi forstår ”køn” og hvem der definerer det, hvordan vores kønsidentitet udvikles, hele spørgsmålet om kønstransformation – køn og krop, MeToo bevægelsen, køns betydning i kultur(historien), betydningen af køn i arbejdsliv og karriere mv. På dette års Fælleskonference har vi i oplæg og workshops valgt nogle nedslag i dette store felt, som vi så sammen undersøger, trækker tråde fra og udbreder i konferencens fælles refleksioner, storgruppe og social dreaming.

Til at inspirere undersøgelse og refleksion på konferencen vil der være oplæg og workshops både ved repræsentanter for medlemsforeningerne og eksterne oplægsholdere med andre fagligheder.

Læs mere om program og tilmelding på Fællesforeningens hjemmeside:

https://fpap.dk/