FPAP Fælleskonference 2016

fpap-logo-med-tekst

9. FÆLLESKONFERENCE

Relation og Refleksion

18.-19. november 2016 på Liselund, Slagelse

 

Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykoterapi, hvor psykodynamisk tænkning præsenteres bredt af repræsentanter for medlemsforeningerne.

Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur, i musik og i bred terapeutisk praksis.

Fælleskonferencen kan danne grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk tænkning kan etableres og udbredes i praksis (psykoterapeutiske uddannelser, psykiatrien, PPR, konsulentverden, privat praksis, socialområdet, almen praksis, teologi, musik).

 

Læs videre om foredrag, work-shops, storgruppe, social dreaming og film forevisning på www.fpap.dk

 

Tid: Fredag 18. november kl. 9.30 – lørdag 19. november kl.13.30

 

Pris:

Konference med overnatning kr. 2400,-;

Konference uden overnatning kr. 1900,-

For studerende fra uddannelserne i Fællesforeningen Konference med overnatning kr. 1700,- Konference uden overnatning kr. 1500,-

 

Tilmelding: Snarest og inden 15.oktober 2015 pr. mail mærket ”Fælleskonference” til info@fpap.dk.

Gør opmærksom på, hvis der ikke ønskes overnatning.

For studerende medsendes dokumentation fra uddannelsen.

 

Betaling senest d. 15. oktober til FPAP´s konto i  Nordea, reg.nr. 1436 kontonr.7554190434 med angivelse af navn og ”Fælleskonference”.

 

Hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og ønsker elektronisk faktura, anmodes herom i tilmeldingen med angivelse af arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference.

 

Yderligere oplysninger: Tove Mathiesen, tove.mathiesen@dadlnet.dk

 

Program for Fælleskonferencen 18.-19.november 2016

 

Fredag den 18.november

09.30 Ankomst m kaffe og boller med ost

10:00 Velkommen

Formand for Fællesforeningen Inge Østergaard og formand for arrangementsgruppen Tove Mathiesen

10:15 Analytiker og patient som hinandens objekter. Hvem er jeg uden den Anden?

Plenumforedrag ved Bent Rosenbaum

 

11:45 Parallel sessioner

Mind the Gab

Marianne Malm og Mette Seir Helms

 Money in therapy

Lene Riiger

13:00 Frokost

14:00 – 16.00 Parallel sessioner

Mod Fælleskonferencen 2.0??

Mogens Pedersen

 

Når det er svært at være i gruppen

Lilla Monrad

 

Music ressonating in the symbolic space

Christel Bormann

 

16:30 – 17.45 Storgruppe

Storgruppeleder Peter Ramsing

 

18:00 Middag

 

19:30 En aften i Psykodynamisk filmklub

Blue Jasmin af Woody Allen

Filmen præsenteres af Mette Seier Helms

 

Lørdag 19.november

8.30 – 9.45 Social Dreaming

Under ledelse af Arne Vestergaard

 

10:00 – 11.00 Parallel sessioner

Udvkling af intersubjektivitet i organisationen som afsæt for forbedring af jobtilfredshed.

Mette Amtoft

 

Fortsat om ISTDP, nu med video!

Birgitte Norrie

 

11.15 – 12.30 Storgruppe

Storgruppeleder Peter Ramsing

 

12:30 Sandwich og afrejse