Fyraftensmøde om Dynamisk relationsarbejde: Medmenneskelig, sammenhængende og effektiv behandling af mennesker med psykiske lidelser.

Christina Schacht-Magnussen, Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi
holder oplæg med hovedpointer fra den nye bog: Relationsbogen.
d. 7 december kl 19-21.30, i psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27,
København Ø

På Fyraftensmødet holder Christina Schacht-Magnussen oplæg og der vil være lejlighed til at
drøfte hovedpointer fra ”Relationsbogen”, der netop er udkommet i Danmark og som Christina
har været hovedredaktør på, i et dansk – norsk samarbejde, sammen med Gunnar Brox Haugen,
Anne Ek og Svein Haugsgjerd. I antologien indgår kapitler på både norsk og dansk, bl.a. kapitlerne:
”Moderne psykoseforståelse: Fra Hjernelidelse til Streslidelse” af Jan Olav Johannesen & Inge Joa,
”Når ondskapen fester seg” af Sverker Belin,”Psykoanalytisk tænkning og dens berettigelse i
moderne psykiatri” af Otto Nyeborg, Mette Møller & Christina Schacht-Magnussen, og
”Pakkeforløb i psykiatrien. Danske erfaringer af Torben Heinskou & Francisco Alberdi.


” Den menneskelig psyke er kompleks og mangfoldig. Behandlingen af mennesker med psykisk
lidelse kræver en individualiseret, sammenhængende og helhedsorienteret behandling. Hensigten
med bogen er at belyse vigtigheden af at relationsarbejdet sikres en central plads i behandlingen
og i behandlingsappartet samt i social- og helsefaglige grund – og videreuddannelser. Relationens
betydning kan ikke overvurderes, og er den faktor, vi som de gode hjælpere har et særligt ansvar
for at dygtiggøre os i, i mødet med vore medmennesker. Det er også den røde tråd gennem denne
bog. ” citat fra Relationsbogen.

Hovedpointer i bogen, som vil blive omtalt i Christinas oplæg, er påpegning af behovet for et
paradigmeskift i behandlingen af psykisk syge mennesker. Der argumenteres for, at der er
væsentlige begrænsninger i den symptomfokuserede, deskriptive psykiatri og for hvordan
moderne psykodynamisk forståelse af mennesker og psykisk sygdom har en unik værdi som tilgang
til forståelse af og behandling af psykisk syge. Der argumenteres for behovet for
relationsorienteret behandling og sammenhængende indsatser samt for nødvendigheden af
tilstrækkelige organisatoriske forudsætninger for dette, herunder ressourcer, organisering,
uddannelse og supervision af medarbejdere.


Karen Vibeke Mortensen har anmeldt Relationsbogen, i Matrix, 39 (1) 2023, her et uddrag:
”her er tale om en bog af meget høj kvalitet. Den er velskrevet og forfattet af meget erfarne
fagfolk, ofte specialister inden for deres felt, som gennem et langt liv har beskæftiget sig med de
emner, de skriver om. De leverer ikke alene en skarp og præcis analyse af de store problemer, som
præger psykiatrien i dag, men tilbyder også modeller for og beskrivelser af, hvad der kan gøres for
at opbygge en ny og langt bedre psykiatri.”


Det praktiske:
Torsdag d. 7. december 2023 kl 19-21.30 Lokale 2A , Stockholmsgade 27, København Ø
Arrangementet henvender sig primært til psykologer, psykiatere og psykologistuderende.


Tilmelding er nødvendig, på dspbu@dp-decentral.dk , skriv dit navn og fyraftensmøde
Deltagere optages efter først til mølle princippet. Arrangementet er gratis.


Der medbringes et mindre antal bøger som der vil være mulighed for at købe til arrangementet
Bogen kan bestilles på Saxo: https://www.saxo.com/dk/relasjonsboka-relationsbogendynamisk-relasjonsarbeid-medmenneskelig-sammenhengende-og-effektivbeha_bog_9788282172462
Royalties går til Stiftelsen www.seprep.no