Generalforsamling og medlemsmøde 2022

Onsdag d.28.9.22 afholdes Generalforsamling i DSPBU med efterfølgende medlemsmøde  

i Psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27, København Ø.  

Punkter til dagsordenen kan indsendes senest 28.8.  

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

Aftenens program 

kl 17-18 Generalforsamling 

kl 18-18.30 Spisepause 

18.30-20.30 Medlemsmøde:  

Psykolog Mie Sedoc Jørgensen  vil holde oplæg om sit Ph.d projekt om effekten af et etårigt behandlingsprogram med mentaliseringsbaseret gruppeterapi til unge med diagnosen emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.