Generalforsamling og medlemsmøde 2023

Onsdag d.27.9.22 afholdes Generalforsamling i DSPBU med efterfølgende medlemsmøde  

i Psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27, København Ø.  

Punkter til dagsordenen kan indsendes senest 27.8.  

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

Aftenens program 

kl 18-19 Generalforsamling 

kl 19-19.30 Spisepause 

19.30-21 Medlemsmøde:  

Psykolog og ph.d studerende Ida C T Gjøde holder oplæg med titlen:

”Forebyggende familiebaseret intervention til børn af forældre med psykisk sygdom – effekt, etik og kliniske perspektiver”. Efter oplægget er der tid til spørgsmål og diskussion.

Ida C. T. Gjøde
Psykolog og ph.d.-studerende.
Aktuelt færdiggør jeg et klinisk ph.d.-projekt omhandlende effekt af en forebyggende familieintervention, VIA Family, tilbudt familier med børn i 6-12-årsalderen, hvor en eller begge forældre har eller har haft psykotisk eller affektiv sindslidelse i barnets levetid. Ved at besøge alle 95 familier i eget hjem før og efter 18 måneders behandling, har jeg undersøgt effekt på stimulation og støtte omkring børnene i hjemmemiljøet. I mit ph.d.-projekt har jeg yderligere benyttet nationale sundhedsregistre til at afdække risikoen for psykisk sygdom hos børn af forældre med personlighedsforstyrrelse. Sideløbende har jeg arbejdet ved Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade, Psykiatrisk Center København: almindelig ambulant funktion og som behandler i SAFIR Family Talk (et manualiseret tilbud til familier, hvor forældre er i kontakt med psykiatrien). Jeg er optaget af, hvordan vi som klinikere navigerer i etiske og juridiske dilemmaer i arbejdet med børn som pårørende, og hvordan vi bedre inddrager børn og deres perspektiv i vores forskning og i vores kliniske arbejde.