Heldagsseminar med cand. psych Liselotte Grünbaum

Fredag den 25. september 2015

 

Pauser i psykoterapi – Et vindue til grundlæggende relationsproblemer

DSPBU har den store fornøjelse at kunne præsentere cand. psych. autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi med børn og voksne samt børnepsykologi, PhD Liselotte Grünbaum, København.

Liselotte Grünbaum har som psykoterapeut, supervisor og forsker i mange år beskæftiget sig indgående med psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi med traumatiserede børn og unge. Hun har skrevet en lang række artikler og bogkapitler indenfor det klinisk psykologiske, psykoterapeutiske og udviklingspsykologiske område. Hun er stiftende medlem af Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge i Danmark; hvis uddannelse af børneterapeuter hun var med til at etablere og udforme. Hun er tidligere bestyrelsesmedlem, koordinator af børn-unge sektionen samt forskningsgruppen i European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy. Hun er i dag privat praktiserende psykolog i København samt ekstern lektor ved Aalborg Universitet, hvor hun som klinisk psykolog, supervisor og underviser er ansvarlig for det børneterapeutiske professionsprogram ved Universitetsklinikken-Børn.

Temadagen vil tage udgangspunkt i resultater fra et forskningsprojekt med titlen  “Anxieties and dilemmas relating to breaks in the therapeutic relationship with children whose relationships in early infancy were reported to have been emotionally unstable and traumatised”. Projektet blev gennemført som en del af et PhD-studie i psykoanalytisk psykoterapi med børn ved Tavistock/University of East London, UK.

 

Seminaret vil indeholde to oplæg med diskussion samt supervision af en deltagers medbragte case.

Oplæg 1) Søskendefigurer i psykoterapi med tidligt traumatiserede og omsorgssvigtede børn

Oplæg 2) Pauser i psykoterapi – et vindue til grundlæggende relationsproblemer

 

Med ønske om fremlæggelse af egen case, kontaktes Liselotte Grünbaum på

mail liselotte.grunbaum@gmail.com

Målgruppe: Psykologer og psykiatere med interesse for psykoanalytisk psykoterapi. Tid: 9.00 til 16.00 inkl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

Pris inkl. forplejning: 1850 kr., 1600 kr. for medlemmer af DSPBU. Tilmelding: sker ved betaling til bank konto: 1551 8625956.