Psykoterapeut kompetenceudvikling – Spædbarnsobservation

DSPBU afholder informationsmøde vedr. Spædbarnsobservation d. 7. februar 2019 kl 18-19.30 i DP, Stockholmsgade 27, København. 

Her vil Annette Anbert og Marianne Skydsbjerg fortælle om spædbarnsobservation som metode og som psykoterapeut kompetenceudvikling.  Der vises klip fra et BBC progam om Tavistocks spædbarnsobervation i London.  Der er informationer om forløbet og tid til at besvare spørgsmål.

Efter introduktionen udleveres tilmeldingsblanket til dem, der er interesseret i at deltage i Spædbarnsobservation.

Nyt hold starter i foråret 2019 i København og evt. på Fyn eller med mulighed for delvis deltagelse via Skype. Annette Anbert er underviser i København.

Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Alle er velkomne til at deltage på introduktionsaftenen, det er gratis, så tag gerne en kollega med! Tilmelding ved mail til Marianne Skydsbjerg: skyfri@privat.dk