Introduktionsaften vedr- Spædbarnsobservation

Kurset i Spædbarnsobservation tager sigte på psykoterapeutisk kompetenceudvikling. Desuden får  man viden om spædbørns generelle udvikling og erfaringer med observation, som er et basalt  redskab i klinisk og terapeutisk arbejde.  

Kurset er tidligere godkendt og vil af den enkelte deltager kunne søges godkendt som supervision i  Dansk Psykologforening.  

Forud for uddannelsen afholdes en introduktionsaften onsdag d. 27.10 2021 kl.18-20 i  Dansk Psykologforenings Lokaler i Stockholmsgade 27.  

Under kurset følger hver deltager hver sit barn i dets naturlige familiemæssige omgivelser fra  fødslen og gennem hele dets første leveår, gennem ugentlige observationer. Kurset består i en  række supervisionsseminarer, hvor hver deltager i forløbet superviseres 13 gange 1,25 timer.  Kurset foregår således i en supervisionsgruppe og det samlede timetal afhænger af den endelige  gruppestørrelse.  

Efter forløbet udarbejder hver deltager en klinisk opgave på maks. 10 sider, der forelægges i  gruppen.  

Der tilbydes individuel støtte til processen med at finde en observationsfamilie og til  opgaveskrivning.  

Formål og Baggrund:  

Siden 2002 har DSPBU løbende gennemført kurser i spædbarnsobservation. Denne særlige  observations metode er udviklet på Tavistock Clinic i England, baseret på og inspireret af Esther  Bicks arbejde. I Danmark anvendes metoden desuden i uddannelse af kandidater af psykoanalytisk  psykoterapi med børn og unge under DSPBU´s uddannelse. Internationalt anvendes kurser i  spædbarns observation som en del af træningen af kandidater i psykoanalyse og psykoanalytisk  psykoterapi med børn, voksne og grupper.

DSPBU – et selskab under Dansk Psykologforening Stockholmsgade 27, DK-2100 København Ø www.dspbu.dk 

DANSK PSYKOLOG FORENINGS SELSKAB FOR 

Psykoanalytisk Psykoterapi 

med Børn og Unge 

Formålet med uddannelsen er:  

– At deltageren arbejder med at lære egne oplevelser, tanker og følelser at kende,  hvilket kan overføres til det kliniske arbejde. 

– At deltageren får mulighed for at arbejde med bevidstgørelse af egne vekslende  identificeringer med barnet, forældrene og sig selv som observatør. 

– At deltageren får erfaring med observation som et klinisk metodisk redskab. 

– At deltageren får et dybtgående kendskab til spædbørns emotionelle og  relationelle udvikling. 

– At deltageren får kendskab til spædbørns udvikling i samspil med familien. 

– At deltageren får kendskab til teorier om spædbørns emotionelle og relationelle udvikling. 

Praktiske oplysninger:  

Hovedunderviser: Annette Anbert, cand. psych, specialpsykolog, specialist og  supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, desuden deltager Marianne Skydsbjerg,  cand. psych. specialist og supervisor i psykoterapi og specialpsykolog i Børne- og  ungdomspsykiatri. 

Kurset koster 27.000 kr. for medlemmer af DSPBU og 28.000 kr. for ikke medlemmer.  Betales i 2 rater. Deltagelse i introduktionsaften er uden betaling. 

Efter introduktionsaftenen tilbydes individuel samtale forud for beslutning om  opstart.  

Spørgsmål og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til dspbu@dp decentral.dk , eller tlf. 41139950, til Anette Grønbech, formand for styrelsen for  DSPBU.