Kassererens beretning for 2022.

DSPBU GENERALFORSAMLING D. 27.9.23

Årsresultat:
Indestående i bank pr. 18.9.23: 578.111,- Det er ikke reelt indestående, idet der ikke længere trækkes udgifter fra kontoen, men der vedbliver at tilgå indbetalinger. Planen fra DP er, at selskabers konti afvikles, og vi i stedet får en oversigt over ind-og udbetalinger.
Tilskud: af augustrapport fra DP har vi fået kr. 10.300,- i tilskud i 2023. De er ikke tilskrevet i vores bank, jf. ovenstående.
Indtægter: kr. 442.724,- som mestendels er indbetalinger for specialiseringsmodulet.
Udgifter kr. 136.562,- som er”drift-omkostninger”, herunder porto/bankgebyrer, renter og gebyrer, udgifter til hjemmeside, kontingenter til foreninger (EFPP, FPAP), forplejning ved styrelsesmøder, samt kalkulerede underskud på aktiviteter. EFPP har varslet en større stigning til omkring 4800,- pr. år for medlemskab.
Kursus-udgifter er honorarer til undervisere, herunder undervisning på specialiseringsmodul, samt udgifter til forplejning ol.
Overskud: 304.000 stammer fra indbetalinger for specialiseringsmodulet, der strækker sig over 2 regnskabsår. Anslået budget for spec.modul er 323.000,-
Aktiviteter i 2023

Nyt medlemssystem i DP:
o
Kontingenter opkræves via DPs ”Mit DP”, hvor man melder sig ind og automatisk kommer på medlemslisten. Så vidt vides vil der løbende opkræves kontingent med fagforeningskontingentet.

Internationalt seminar 2023:
o
Overskud på godt 6000,-

MT-seminar 2023:
o
Formentlig et lille overskud.
-Der er udsendt nye guidelines fra DP for selskaber, styrelse og medlemmer med ”do’s and don’ts. Formentlig vil de være tilgængelige på DPs hjemmeside.