Køn og Psykoanalyse

DSPBU inviterer til internationalt seminar om

Køn og Psykoanalyse

med

Charlotta Björklind, psykolog og psykoanalytiker samt adjungeret lærer på Stockholms Universitet og Katrine Zeuthen, psykolog og psykoanalytiker samt lektor på Københavns Universitet. Charlotta stiller bl.a. disse spørgsmål og belyser dem i en diskussion med Katrine Zeuthen:

Hur ser psykoanalysen på könstillhörighet och individens könsidentitetsutveckling i allmänhet och hur förstår vi könsöverskridande fenomen – transfenomen – i synnerhet? Vad är det att vara kvinna eller man, i vilka avseenden är det uttömmande kategorier och i vilka avseenden är de det inte? Hur förstår vi begrepp som kvinnligt och manligt – vad skapar det kvinnliga respektive manliga i människan och hur konstitueras könstillhörigheten? Hur förhåller våra begrepp sig till det kroppsliga och biologiska i relation till det sociala, och hur länkar vi detta till det omedvetna? Det finns flera teoretiska perspektiv på dessa frågor inom psykoanalysen och numera också en avsevärd kliniskt förankrad kunskap.

Seminaret vil afholdes på svensk og dansk.

Tid og sted:

28. marts 2020 kl. 9.30-17.

Dansk Psykologforening

Stockholmsgade 27

2100 København Ø

Information om pris og tilmelding følger!