Læsekredsen i København foråret 2018

Vi fortsætter vores læsning af relevant litteratur inden for området for psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge. Læsning af en kommentar fra Margaret Rustin til Edna O’Shaughnessy’s artikel “On the Absent Object” gjorde os nysgerrige på at læse den oprindelige artikel (fra 1964) sammen med to nylige artikler fra 2006, der diskuterer denne – Anne Alvarez’ kommentar “Some questions concerning states of fragmentation: unintegration, under-integration, disintegration, and the nature of early integrations” og O’Shaugnessy’s egen replik: “A conversation about early unintegration, disintegration and integration”.

Inden for samme emne mødes vi d. 6. februar 2018 kl 19-21 og læser Anne Alvarez: ‘Under-integration and integration at the paranoid-schizoid level.’ i: The Thinking Heart, Routledge, 2012.

Vi fortsætter d. 19. april 2018 med at læse kapitel 9 i samme bog: “Types of sexual transference and countertransference in work with children and adolescents”.

Alle er stadig velkomne til at være med i Læsekredsen. Vi er lige nu 10 deltagere og vi mødes i Psykologcentret Israels Plads 4 gange om året.

Skriv til Lise Winther (lise.winther.123@gmail.com) eller Charlotte Andersen (psykolog.charlotte.andersen@gmail.com), hvis du gerne vil være med!

Se litteraturlisten her