Operationaliseret Psykodynamisk Diagnosticering: OPD-CA 2 – kursus i Stockholm

Kursus i OPD-CA i Stockholm er åbent for danske deltagere. Der er planer om et kortere introduktionskursus i København inden for det næste år. Nyt følger!

 

NY KURS FÖR PSYKOTERAPEUTER, PSYKIATER OCH PSYKOLOGER!

 Systematisk diagnos och behandling på psykodynamisk grund:

 Operationaliserad Psykodynamisk Diagnostik för barn och ungdomar (OPD-CA-2).

 Kursledare: 

Prof. Dr. Inge Seiffge-Krenke, Gästprofessor International Psychoanalytic University, Berlin

 Leg. psykolog/leg. psykoterapeut Thomas Rosén

 

I denna kurs presenteras utförligt OPD-CA-2, ett huvudsakligen intervjubaserat diagnosinstrument som används för t.ex. psykoterapibedömning eller vid utredningar med breda frågeställningar. Kursen kommer att ge deltagarna

  • Kliniska och forskningsbaserade verktyg för en systematisk, reliabel och validerad bedömning av personlighet och psykiska störningar
  • Välgrundade bedömningar för att utforma behandlingsinterventioner och fokus för psykoterapi.

OPD-CA-2 är ett multiaxiellt diagnossystem för psykodynamiskt orienterade psykiatriker och terapeuter, nu för barn och ungdomar.

Efter framgången med den operativa psykodynamiska diagnosen för vuxna (OPD-2) har detta multiaxiella diagnos- och klassificeringssystem baserat på psykodynamiska principer, nu anpassats för barn och ungdomar genom att kombinera psykodynamiska, utvecklings- och kliniskt psykiatriska perspektiv.

OPD-CA-2 bygger på fyra axlar som är anpassade till det nya dimensionella tillvägagångssättet i DSM-5. Axel I = interpersonella relationer, axel II = konflikt, axel III = struktur och axel IV = förutsättningar för behandling. Efter en första intervju kan klinikern (eller forskaren) utvärdera patientens fungerande enligt dessa axlar, för att få en omfattande psykodynamisk beskrivning. Lättanvända checklistor och utvärderingsformulär finns i manualen. Den uppsättning verktyg och procedurer som beskrivs i manualen, har använts i stor utsträckning för att bedöma indikationer för behandling, behandlingsplanering, funktionsnivå på flera väsentliga ormåden samt att ge information om föräldraarbete. OPD-CA-2 är användbart för kliniker som har en annan teoretisk bakgrund, än den psykodynamiska.

Kursen är avsedd för psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter med utbildning inom olika psykoterapeutiska behandlingstraditioner. Kursledare är Inge Seiffge-Krenke, som har varit ledande inom utvecklingen av OPD-CA-2. Hon har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar om OPD-CA-2 och har varit professor i utvecklingspsykologi vid universitetet i Mainz. Kursen ges till större delen på engelska.

Max 20 deltagare

Tid och plats: Första kurstillfället är 8-9 oktober 2018, kl. 09:00-16:00 båda dagarna. Kurstillfälle 2 är 18-19 januari 2019 och kurstillfälle 3 är 8-9 mars 2019. Kursen hålls på psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Adressen är Frescati Hagväg 8.

Kursavgift: 8000 kronor inklusive moms för samtliga 3 kurstillfällen. I kostnaden ingår kaffe för- och eftermiddag.

Litteratur: Författare: OPD-CA-2 Task Force, titel: Operationalized Psychodynamic Diagnosis in Childhood and Adolescence. Theoretical Basis and User manual.

 

Anmälan är bindande och görs till Thomas Rosén, Mindmeasure AB, på mail rosen.thomas@telia.com.