Opstart af nyt Specialiseringsmodul august 2019

 

DSPBU udbyder

Specialiseringsmodul i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge.

Uddannelsen består i 90 timers teori og 60 timers gruppesupervision. Supervisionsgrupper med max 5 deltagere.

August 2019-marts 2021. Undervisningen foregår i København på hele seminardage fredage og lørdage. Dertil månedlig supervision på en hverdagsaften, ved fremmøde eller via Skype.

 

Uddannelsen søges forhåndsgodkendt af Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab og er allerede forhåndsgodkendt til Specialistuddannelsen i Børnepsykologi som:

6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder og 6.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi

Uddannelsen er desuden forhåndsgodkendt til Specialistuddannelsen i Psykoterapi med børn som:

12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori

 

Se Specialiseringsmodul for detaljerede undervisningsplaner og oplysninger om ansøgning.

Ansøgningfrist 1. april 2019.