Seneste nyt om DSPBU’s Seminar om køn og psykoanalyse

  • Læg mærke til ny dato: 3. oktober 2020. Tidsrum er 9-16.30.

Børn og unge

Vi lever i en tid med megen fokus på køn, seksualitet og identitet. Også børnene og de unge er optaget af, hvordan de forstår sig selv som seksuelle væsner og om de fx er tilpas med det køn, de er blevet tilskrevet ved fødslen. Aktuelt er der en levende offentlig debat i Danmark om børn og køn, børn og unge med kønsdysfori, ønske om at skifte køn mv.

Børn og unges spørgsmål og tvivl om køn og seksualitet aktualiseres i terapirummet, hvilket fordrer at vi som terapeuter, psykologer, psykiatere, psykoanalytikere mm gør os tanker om dette.

Hvordan skal vi forstå børn og unges udvikling af kønsidentitet og seksualitet?

I Danmark oplever Børne-Telefonen hos Børns Vilkår et stigende antal henvendelser fra børn og unge om emnet (Børns Vilkårs Hjemmeside 2019). I 2014 handlede 703 samtaler om seksuel orientering og seksuel identitet, mens der i 2016 var 1193 samtaler om emnet.

”I den seneste tid har jeg tænkt på noget, der fylder ret meget. Jeg tror måske, at jeg både er en pige og en dreng. Jeg er blevet født som pige, og i barndommen har jeg følt mig som en pige, men det sidste år er jeg begyndt nogle gange at føle, at jeg er en dreng eller ikke har noget køn. Og nogle gange føler jeg mig også som pige.” (Pige 12 år, Ibid)

”Jeg føler, jeg er transkønnet. Jeg har altid leget med dukker og alle mulige pigeting. Nu er jeg begyndt at farve hår ligesom piger. Ved ikke, hvad jeg skal gøre med mig selv, for jeg er også forelsket i en dreng fra min parallelklasse” (Dreng 13 år, Ibid)

I DSPBU er vi optaget af den psykoanalytiske forståelse af disse spørgsmål, især fordi der hersker en uklarhed omkring dette og en del fordomme om, at psykoanalysen er særligt rigid omkring forståelsen af køn og seksualitet.

Vi har derfor inviteret to psykoanalytikere med klinisk erfaring med børn og unge til at holde oplæg og diskutere spørgsmålet om børn, unge og køn i et psykoanalytisk perspektiv og med kliniske eksempler.

Charlotta Björklind, psykolog og psykoanalytiker samt adjungeret lærer på Stockholms Universitet og

Katrine Zeuthen, psykolog og psykoanalytiker samt lektor på Københavns Universitet.

Charlotta stiller bl.a. disse spørgsmål og belyser dem i en diskussion med Katrine Zeuthen:

Hur ser psykoanalysen på könstillhörighet och individens könsidentitetsutveckling i allmänhet och hur förstår vi könsöverskridande fenomen – transfenomen – i synnerhet? Vad är det att vara kvinna eller man, i vilka avseenden är det uttömmande kategorier och i vilka avseenden är de det inte? Hur förstår vi begrepp som kvinnligt och manligt – vad skapar det kvinnliga respektive manliga i människan och hur konstitueras könstillhörigheten? Hur förhåller våra begrepp sig till det kroppsliga och biologiska i relation till det sociala, och hur länkar vi detta till det omedvetna? Det finns flera teoretiska perspektiv på dessa frågor inom psykoanalysen och numera också en avsevärd kliniskt förankrad kunskap.

Seminaret vil afholdes på engelsk, svensk og dansk.

Litteraturforslag:

Hvis du har lyst til at læse om køn i en psykoanalytisk forståelse, kan vi foreslå følgende:

Jean Laplanche: Gender, sex and the sexual.

Alessandra Lemma: Trans-itory identities: some psychoanalytic reflections ontransgender identities

Diane Ehrensaft: Found in Transition: Our Littlest Transgender People

Claudia Lament: Transgender Children. Conundrums and Controversies – An Introduction to the Section

Alle er velkomne! Børne- og Ungdoms psykiatere og psykologer har førsteprioritet, og studerende inden for disse områder vil få fortrinsret til pladser til reduceret pris.

Tid og sted:

3. oktober 2020 kl. 9-16.30

Sted – Seminaret afholdes på Hotel Crowne Plaza, Ørestads Boulevard 114. Arrangementet er flyttet hertil for at kunne opfylde pladskrav af hensyn til corona epedimien.

Bindende tilmelding ved mail til dspbu@dp-decentral.dk og samtidig indbetaling til Lån & Spar Bank, Reg. nr. 0400, Kontonr. 4022021082. Du vil modtage en bekræftelse, når din betaling og tilmelding er registreret.

Er du allerede tilmeldt, har du fået tilsendt en mail med den nye dato og tilbud om at beholde din plads eller få pengene retur.

Tilmeldingsfrist: 12. september 2020.

Pris: 1100 d.kr. for medlemmer af DSPBU; 1300 d.kr for ikke medlemmer; 300 d.kr for studerende. (Psykologistuderende har fortrinsret). Arbejdsløse medlemmer af DSPBU kan deltage for 500 kr. (Begrænset antal pladser) Obs! Der er pt ikke ledige pladser for studerende, men enkelte pladser til færdiguddannede psykologer. Skriv gerne for at komme på venteliste ved evt afbud.

Prisen indbefatter morgenkaffe/te kl 8.30-9 samt frokost og eftermiddagskaffe/te.